Enorama Pharma har idag mottagit andra omgången frågor på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har den 24 maj 2019, som förväntat och enligt plan, mottagit den andra omgången frågor på registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. Läkemedelsverket begär endast några mindre kompletteringar och ingen av dem är klassificerade som ”major objections”.

Nästa fas i ärendeprocessen är för Enorama Pharma att återkomma med begärda kompletteringar som ska lämnas in till Läkemedelsverket senast 5 juli 2019. 

”De nu inkomna begärda kompletteringarna bedömer vi inte vara omfattande eller tidskrävande och ryms inom den förväntade handläggningstiden. Vi kommer återkoppla till Läkemedelsverket snarast möjligt så att ansökningsprocessen kan fortlöpa enligt plan. Att vi nu kommit så här långt i ansökningsprocessen är mycket glädjande. Det ger en stark bekräftelse på att vårt långsiktiga, strategiska och metodiska arbete i teamet är rätt. Ytterligare en pusselbit är på plats”, säger Annette Agerskov, vice VD för Enorama Pharma.

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 17:10 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

De nu inkomna begärda kompletteringarna bedömer vi inte vara omfattande eller tidskrävande och ryms inom den förväntade handläggningstiden. Vi kommer återkoppla till Läkemedelsverket snarast möjligt så att ansökningsprocessen kan fortlöpa enligt plan. Att vi nu kommit så här långt i ansökningsprocessen är mycket glädjande. Det ger en stark bekräftelse på att vårt långsiktiga, strategiska och metodiska arbete i teamet är rätt. Ytterligare en pusselbit är på plats
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma AB