Enorama Pharma har meddelat Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i Bolagets första MRP-ansökan

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har den 18 september 2019 meddelat Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i Bolagets första MRP-ansökan för godkännande av nikotintuggummit på fler marknader inom EU. Enorama Pharma väljer att lämna in ansökningar för ömsesidigt erkännande i sju EU-medlemsländer.

Företag som har ett nationellt godkänt läkemedel i en av EU:s medlemsstater kan ansöka om att få detta godkännande erkänt i andra EU-länder via en så kallad MRP (Mutual Recognition Procedure). Den 13 september 2019 meddelade Bolaget att den insända begäran om att Sverige ska agera RMS (Reference Member State) i kommande MRP accepterats av Läkemedelsverket. Utöver den registreringsansökan som avtalspartnern MAE Holding står för i Holland skickar Bolaget in ansökningar i Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Polen, Danmark och Grekland. 

”Vi är glada att vi kommit så pass långt i processen att vi nu kan blicka fram mot godkännande på fler relevanta marknader inom EU. MRP är en kostnadseffektiv och snabb process i de fall man förväntar sig att produkten ska godkännas i ett flertal europeiska länder. Referenslandet gör en grundlig utvärdering av ansökan medan övriga länder enbart behöver utvärdera referenslandets bedömning. Att nå godkännande för nikotintuggummit i dessa sju länder är ett strategiskt viktigt steg för oss och fler länder förväntas tillkomma i ett senare skede”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 15:10 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada att vi kommit så pass långt i processen att vi nu kan blicka fram mot godkännande på fler relevanta marknader inom EU. MRP är en kostnadseffektiv och snabb process i de fall man förväntar sig att produkten ska godkännas i ett flertal europeiska länder. Referenslandet gör en grundlig utvärdering av ansökan medan övriga länder enbart behöver utvärdera referenslandets bedömning. Att nå godkännande för nikotintuggummit i dessa sju länder är ett strategiskt viktigt steg för oss och fler länder förväntas tillkomma i ett senare skede
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma