Enorama Pharma har skickat in begärda kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket

Enorama Pharma AB meddelar att begärda kompletteringar på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak – har lämnats in i dag 29 mars 2019, drygt fyra veckor före utsatt tid.

Den 6 mars 2019 meddelade Enorama Pharma att Bolaget har för avsikt att sända in sin kompletterade ansökan senast 29 mars 2019, en utfästelse som nu har infriats. 

”Vi är glada att Läkemedelsverket endast återkom med kompletteringar av mindre karaktär, det visar att vår dossier är av god kvalité och det gjorde det möjligt för oss att svara en månad före utsatt tid. Nu ser vi fram emot ytterligare återkoppling från Läkemedelsverket så att vi kan komma vidare med vår europeiska registreringsprocess”, säger Annette Agerskov, vice VD för Enorama Pharma. 

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada att Läkemedelsverket endast återkom med kompletteringar av mindre karaktär, det visar att vår dossier är av god kvalité och det gjorde det möjligt för oss att svara en månad före utsatt tid. Nu ser vi fram emot ytterligare återkoppling från Läkemedelsverket så att vi kan komma vidare med vår europeiska registreringsprocess
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma