Enorama Pharma har skickat in begärda kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att begärda kompletteringar på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak – har lämnats in i dag 24 juni 2019, drygt två veckor före utsatt tid.

Den 24 maj 2019 meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit andra omgången frågor på registreringsansökan och att begärda kompletteringar skulle lämnas in till Läkemedelsverket senast 5 juli 2019, en utfästelse som nu har infriats. 

Nästa fas i ärendeprocessen är för Läkemedelsverket att kommunicera eventuellt kvarstående frågor till Bolaget alternativt att direkt meddela godkännande av ansökan. För mer information kring Läkemedelsverkets tidtabell för nationella ansökningar besök Läkemedelsverkets hemsida.

”Vi glada över att vi enbart mottagit frågor av mindre karaktär, vilket gjort det möjligt för oss att skicka in begärda kompletteringar två veckor före utsatt tid. Nu går vi in i den tredje, slutliga rundan av ansökningsprocessen och vi ser mycket fram emot Läkemedelsverkets återkoppling. Det är med stora förväntningar som vi blickar fram mot ett godkännande av vår första produkt och nu förbereder vi oss inför kommande MRP-ansökningar på fler relevanta marknader”, säger Annette Agerskov, vice VD för Enorama Pharma. 

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019 kl. 15:00 CET. 

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi glada över att vi enbart mottagit frågor av mindre karaktär, vilket gjort det möjligt för oss att skicka in begärda kompletteringar knappt två veckor före utsatt tid. Nu går vi in i den tredje, slutliga rundan av ansökningsprocessen och vi ser mycket fram emot Läkemedelsverkets återkoppling. Det är med stora förväntningar som vi blickar fram mot ett godkännande av vår första produkt och nu förbereder vi oss inför kommande MRP-ansökningar på fler relevanta marknader
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma