Enorama Pharma har startat utvecklingsarbetet för den nordamerikanska marknaden och erhållit sin första intäkt från Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

Enorama Pharma AB (publ) (ERMA) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att det avtalade utvecklingsarbetet med Dr. Reddy´s Laboratories (”Dr. Reddy´s”) för nikotintuggummin för den Nordamerikanska marknaden har inletts. Därmed har de första intäkterna i avtalet aktiverats.

Avtalet ger Enorama Pharma kostnadstäckning för det pågående utvecklingsarbetet. Avtalet reglerar också bolagets leverans och Dr. Reddy´s distribution av de utvecklade produkterna i USA.

”Det är väldigt glädjande att vi planenligt har startat utvecklingsarbetet tillsammans med Dr. Reddy´s. Det är också en viktig milstolpe för bolaget att vi nu har bokfört vår första kommersiella intäkt. Vi kommer längre fram kunna presentera tidplanen för utvecklingsarbetet och marknadsintroduktionen på den Nordamerikanska marknaden”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma AB.

Ansvarig projektledare för samarbetet mellan Enorama Pharma och Dr. Reddy´s är Linus Welinder som anställdes vid Enorama Pharma den 1 september 2017. Linus är civilingenjör i kemiteknik och har tidigare arbetat på läkemedelsföretetagen AstraZeneca och senast Ferring med projektledning och produktutveckling av läkemedel. Hans roll blir att i samverkan med Dr. Reddy´s leda utvecklingen av de avtalade produkterna samt att säkerställa att Enorama Pharma levererar i tid och till högsta kvalitet enligt specifikationerna.

Avtalets ekonomiska omfattning är under avtalssekretess och kan därför inte redovisas i förväg. Bolagets ekonomiska utveckling och ställning redovisas i kommande rapporter.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se 

Om Dr. Reddy's
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. är ett globalt läkemedelsbolag, med målsättningen att tillhandahålla innovativa och prisvärda läkemedel för ett friskare liv. Dr. Reddy´s är verksamma på fler än 20 marknader och har mer än 20 000 anställda. Huvudmarknaderna är USA, Indien, Ryssland och Europa. För mer information, besök: www.drreddys.com

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 09.40 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är väldigt glädjande att vi planenligt har startat utvecklingsarbetet tillsammans med Dr. Reddy´s. Det är också en viktig milstolpe för bolaget att vi nu har bokfört vår första kommersiella intäkt. Vi kommer längre fram kunna presentera tidplanen för utvecklingsarbetet och marknadsintroduktionen på den Nordamerikanska marknaden
Mats Rönngard