Enorama Pharma ingår avtal med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med företaget MediiGum LLC för att genomföra en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold. Förstudien ska närmare undersöka de aktiva substansernas lämplighet för administrering via tuggummi. 

MediiGum LLC (Florida, USA) är ett nybildat företag med planer på att lansera ett antal medicinska tuggummiformuleringar i framtiden. Kostnaden för denna inledande analys täcks av MediiGum LLC. 

”Cough & Cold-produkter representerar globalt ett mycket stort segment och vi förväntar att även detta terapiområde passar vår tuggummiberedning. Vi är glada för att vi nu tittar närmare på detta och förhoppningsvis kan samarbetet med MediiGum fortsätta även efter denna förstudie”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma.
 

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA 

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 10:50 UCT.

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar