Enorama Pharma ingår avtal med Northerner om försäljning av tobaksfritt, vitt snus till konsumenter i USA

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) med Northerner Scandinavia Inc (”Northerner”) om försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus till konsumenter i USA. Produkterna kommer säljas under Bolagets registrerade varumärke, NIC-S®. Bolaget har etablerat ett helägt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc, i syfte att bearbeta den amerikanska marknaden och Avtalet är det första som ingås av Enorama Pharma Inc.

Avtalet reglerar Bolagets och Northerners samarbete avseende Northerners försäljning av Enorama Pharmas egenutvecklade tobaksfria, vita snusprodukter. Avtalet, som löper till 31 december 2021, ger Northerner en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna till konsumenter i USA, vilket kommer ske via hemsidorna nicokick.com och northerner.com/us. Avtalet innehåller inga volymåtaganden och då volymerna är helt beroende av konsumenternas efterfrågan och en kundbas initialt ska etableras väntas volymerna inledningsvis vara låga för att gradvis öka. Lanseringen är förknippad med kostnader av engångs- och uppstartskaraktär och avtalet väntas därför ha en positiv nettomarginal tidigast under slutet av avtalstiden.

Produkterna kommer att säljas under det av Enorama Pharma sedan tidigare registrerade varumärket NIC-S®. Bolaget har tidigare inte sålt några produkter under eget varumärke. Bolaget har etablerat ett helägt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc, i syfte att bearbeta den amerikanska marknaden och Avtalet är det första som ingås av Enorama Pharma Inc.

”Vi har förberett lanseringen av vår patentsökta helt tobaksfria, vita snus under en tid. En väl genomarbetad produktions- och marknadsstrategi med vårt varumärke NIC-S i centrum är på plats, likväl som vårt nybildade helägda dotterbolag med personal. Försäljningsavtalet med Northerner är den sista pusselbiten inför lansering av vår produkt på den starkt växande USA-marknaden, en viktig milstolpe som kommer att betyda mycket i vårt arbete med att bygga marknad och bolagsvärde”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma.

Northerner Scandinavia Inc. är ett bolag inom Haypp-koncernen, som bildades i samband med sammanslagningen mellan Snusbolaget.se och Northerner Inc.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 12 april 2021 kl. 19:55 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar