ENORAMA PHARMA INGÅR LÅNEAVTAL MED BOLAGETS HUVUDÄGARE SWEDE UNIPHARMA AB

Enorama Pharma lånar 3,5 MSEK av Swede Unipharma AB.

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och lånar 3,5 MSEK av Swede Unipharma AB. Brygglånet syftar till att finansiera Enoramas rörelsekapital till med månadsskiftet augusti / september 2018. Lånet löper med en årsränta om 6,75 procent, och ska amorteras över 5 år med första betalning den 31 december 2018.

”Lånevillkoret är bra, det ger oss arbetsro och en större möjlighet på att fokusera på den långsiktiga finansieringen”, säger Enoramas VD Mats Rönngard.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 16:55 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Lånevillkoret är bra, det ger oss arbetsro och en större möjlighet på att fokusera på den långsiktiga finansieringen
Mats Rönngard