Enorama Pharma ingår låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och lånar 7,5 MSEK av Swede Unipharma AB

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och lånar 7,5 MSEK av Swede Unipharma AB. Brygglånet syftar till att finansiera Enoramas rörelsekapital till och med juni månads utgång 2018. Lånet löper med en årsränta om 6,75 procent, och ska amorteras över 5 år med första betalning den 31 december 2018.

”Lånevillkoret är bra, det ger oss arbetsro och en större möjlighet på att fokusera på nya avtal”, säger Enoramas VD Mats Rönngard.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2019. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 04 januari 2018 kl. 17.00 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Lånevillkoret är bra, det ger oss arbetsro och en större möjlighet på att fokusera på nya avtal
Mats Rönngard