ENORAMA PHARMA INGÅR LÅNEAVTAL MED SWEDE UNIPHARMA AB.

Report this content

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB som möjliggör ytterligare lån om 9 MSEK av Swede Unipharma AB. Brygglånet syftar till att vid behov finansiera Enoramas rörelsekapital till och med december 2018. Utnyttjat låneutrymme löper med en årsränta om 6,75 procent, och ska amorteras över 5 år med första betalning den 31 mars 2019.

”Lånevillkoret är bra, vi kan framöver avropa löpande efter behov upp till totalt 9 MSEK, säger Enoramas VD Mats Rönngard.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl.08:30 CET. 

Prenumerera

Citat

Lånevillkoret är bra, vi kan framöver avropa löpande efter behov upp till totalt 9 MSEK
Mats Rönngard