Enorama Pharma ingår låneavtal om 5 MSEK med Nordea Bank ABp

Report this content

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med Nordea Bank ABp (”Nordea”) och lånar 5 MSEK. Lånet löper med en rörlig årlig ränta som för närvarande uppgår till 3,75 procent. Lånet ska amorteras över 3 år. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter. Säkerheten för lånet kommer bestå i företagsinteckning i Bolaget. Swede Unipharmas lån kommer samtidigt att efterställas lånet från Nordea. 

”Det har varit en smidig och kort process för att säkra det här lånet. Det gläder oss förstås mycket att Nordea ser positivt på Enoramas omvandling från ett utvecklingsbolag till ett bolag som genom starka partners säljer egenutvecklade produkter på flera olika marknader”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma.
 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 
mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se
Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 13:00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det har varit en smidig och kort process för att säkra det här lånet. Det gläder oss förstås mycket att Nordea ser positivt på Enoramas omvandling från ett utvecklingsbolag till ett bolag som genom starka partners säljer egenutvecklade produkter på flera olika marknader
VD Mats Rönngard, Enorama Pharma