• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Enorama Pharma ingår licens- och leveransavtal med betapharm Arzneimittel GmbH om försäljning av nikotintuggummi i Tyskland

Enorama Pharma ingår licens- och leveransavtal med betapharm Arzneimittel GmbH om försäljning av nikotintuggummi i Tyskland

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") har ingått ett licens- och leveransavtal med betapharm Arzneimittel GmbH ("betapharm") avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland.

Som tidigare kommunicerats har Enorama Pharma och betapharm ingått ett Term Sheet-avtal om försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Bolaget och betapharm har nu även enats om ett slutligt licens- och leveransavtal.

Licens- och leveransavtalet har en initial löptid om tio år och bekräftar villkoren i Term Sheet-avtalet och innehåller de definitiva villkoren. Betapharm beviljas en villkorad exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och distribuera Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Exklusiviteten är avtalad för fem år och är även villkorad av uppfyllande av minimikvantiteter i förhållande till marknadsandel.

Betapharm är ett helägt dotterbolag till Dr. Reddy's Laboratories Ltd som distribuerar högkvalitativa, prisvärda generiska produkter. Företagets produktportfölj i Tyskland inkluderar receptbelagda läkemedel samt OTC-formuleringar för flera större indikationer.

Vi ser mycket positivt på att vi nu enats om ett mer omfattande licens- och leveransavtal. Ytterligare ett fundament är på plats inför kommande marknadslansering. Tyskland med sina 83 miljoner invånare, mer än 17 miljoner rökare och ca 19 000 apotek ger en marknad med stor potential för rökavvänjningsprodukter. Därtill ingår Tyskland i den MRP-ansökan som under gårdagen nådde slutfasen med det positiva beskedet att vårt nikotintuggummi uppfyller alla krav för godkännande”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 07:40 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar