Enorama Pharma ingår nytt avtal med Twinroll Service AB om internationell försäljning av tobaksfritt, vitt snus

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) och Twinroll Service AB (”Twinroll”) ingick den 22 maj 2020 ett avtal om internationell försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snusprodukt. Parterna har nu enats om att ersätta det tidigare avtalet med ett nytt icke-exklusivt avropsavtal. Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls samarbete avseende Twinrolls private label-försäljning av Enorama Pharmas egenutvecklade tobaksfria, vita snusprodukter.

Genom det nya avtalet ges Twinroll möjlighet att sälja produkterna i hela världen medan Enorama ges möjlighet att sälja produkterna till andra kunder på de tidigare exklusiva marknaderna. Då avtalet är icke-exklusivt innehåller det inga minimikvantiteter.

”Vi ser det nya avtalet som en god möjlighet för båda parter att öka den totala försäljningen av produkterna och ser med stor tillförsikt fram emot vårt fortsatta samarbete”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma.

”Twinroll ser mycket positivt på att vi nu ytterligare fördjupar samarbetet med Enorama Pharma och erbjuds möjligheten att nå fler kunder med Bolagets högkvalitativa produkter”, säger VD Jonas Lindkvist, Twinroll Service.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: 
mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 9 december 2021 kl. 19:20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar