Enorama Pharma lägger om bryggfinansiering

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) ersätter ett befintligt lån om 7 MSEK med ett nytt lån om samma belopp. Det nya låneavtalet har ingåtts med långivare i Singapore.

”Vi har sökt refinansiering och det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att vi nu tar upp ett bryggfinansieringslån i Singapore med förbättrade villkor jämfört med det tidigare lånet”, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma AB.

Det nya brygglånet om 7 MSEK har betalats ut till Bolaget per den 31 oktober 2017 och löper till den 30 juni 2018. Pengarna används oavkortat till att lösa det befintliga bryggfinansieringslån som Bolaget tillkännagav i ett pressmeddelande den 1 juni 2017 och som hade en löptid till den 31 oktober 2017. Årsräntesatsen på det nya lånet är 13 procent.

Enorama Pharma utvärderar fortsatt en långsiktig finansieringsplan och Bolaget avser att återkomma med mer information inom kort.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2019. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 09.55 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har sökt refinansiering och det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att vi nu tar upp ett bryggfinansieringslån i Singapore med förbättrade villkor jämfört med det tidigare lånet
Mats Rönngard