Enorama Pharma mottar order på tobaksfria nikotinpåsar

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man mottagit en order på tobaksfria nikotinpåsar från det amerikanska bolaget Good Work Tech, New York, USA. Ordern är värd ca 1,1 MSEK och de första produkterna förväntas levereras under första halvåret 2020.

Enorama Pharma AB har tidigare under året meddelat att man parallellt med utvecklingen av medicinska nikotintuggummi, även avser etablera sig på marknaden för tobaksfria nikotinprodukter som inte klassificeras som läkemedel. Inom detta avgränsade affärsområde kommer Bolaget att utveckla och sälja såväl nikotintuggummi som andra produkter, varav tobaksfria nikotinpåsar (sk All White Nicotine Pouches) är en.

Idag meddelar Enorama Pharma att bolaget Good Work Tech har lagt en order på Enorama Pharmas tobaksfria nikotinpåsar. Good Work Tech är ett amerikanskt företag baserat i New York, vars vision är att minska tobaksrökningens skadeeffekter genom att erbjuda olika produkter på den expansiva marknaden för tobaksfria nikotinprodukter. Ordern, som är värd motsvarande ca 1,1 MSEK, blir Bolagets första order inom det icke-medicinska affärsområdet. Produkterna för den amerikanska marknaden förväntas levereras under första halvåret 2020 och kommer att säljas under kundens varumärke ”Wave”.

”Vi har som tidigare meddelats identifierat en affärsmöjlighet inom det starkt växande segmentet för tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. Tack vare vår höga kompetens inom nikotinområdet har vi kunnat agera snabbt och vi är nu väldigt stolta över att kunna meddela att vi tagit emot Bolagets första order inom detta affärsområde. Vårt långsiktiga mål är att kunna erbjuda ett flertal tobaksfria nikotinprodukter, med det gemensamma att de alla har sitt upptag i munhålan och därmed är ett betydligt säkrare alternativ än cigaretter och e-cigaretter. Det här är ett första, men väl så viktigt, steg på vägen”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB.

Om tobaksfria nikotinpåsar 
Tobaksfria nikotinpåsar, eller sk All White Nicotine Pouches, är ett alternativ till vanligt tobaksinnehållande snus, men är helt tobaksfria, färglösa och kan fås i flera olika smaker (som mint, frukt osv).


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:20 CET.­­

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har som tidigare meddelats identifierat en affärsmöjlighet inom det starkt växande segmentet för tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. Tack vare vår höga kompetens inom nikotinområdet har vi kunnat agera snabbt och vi är nu väldigt stolta över att kunna meddela att vi tagit emot Bolagets första order inom detta affärsområde. Vårt långsiktiga mål är att kunna erbjuda ett flertal tobaksfria nikotinprodukter, med det gemensamma att de alla har sitt upptag i munhålan och därmed är ett betydligt säkrare alternativ än cigaretter och e-cigaretter. Det här är ett första, men väl så viktigt, steg på vägen
VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB