Enorama Pharma mottar sin andra amerikanska order på tobaksfria nikotinpåsar

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man mottagit en order på tobaksfria nikotinpåsar från det amerikanska bolaget Turning Point Brands, Louisville, USA. Ordern är värd ca 1,9 MSEK och de första produkterna förväntas levereras under första halvåret 2020.

Enorama Pharma AB har tidigare under året meddelat att man parallellt med utvecklingen av medicinska nikotintuggummi, även avser etablera sig på marknaden för tobaksfria nikotinprodukter som inte klassificeras som läkemedel. Inom detta avgränsade affärsområde kommer Bolaget att utveckla och sälja såväl nikotintuggummi som andra produkter, varav tobaksfria nikotinpåsar (sk All White Nicotine Pouches) är en.

Idag meddelar Enorama Pharma att bolaget Turning Point Brands, Louisville, KY, har lagt en order på Enorama Pharmas tobaksfria nikotinpåsar. Turning Point Brands är ett amerikanskt bolag som vill utöka sin produktportfölj med nästa generations produkter inom den expansiva kategorin för tobaksfria nikotinprodukter. Ordern, som är värd motsvarande ca 1,9 MSEK, är Enorama Pharmas andra order inom det icke-medicinska affärsområdet. Produkterna för den amerikanska marknaden förväntas levereras under första halvåret 2020 och kommer att säljas under kundens eget varumärke.

”Att vi mottagit ytterligare en order bekräftar att vår satsning på marknaden för tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel, är helt rätt. Vi är övertygade om att segmentet kommer att fortsätta växa starkt och vi kommer att använda vår kompetens inom nikotin för att följa med i den utvecklingen. Nu är siktet inställt på att leverera produkter med hög kvalitet samtidigt som vi bearbetar fler potentiella kunder”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB.

Om tobaksfria nikotinpåsar 
Tobaksfria nikotinpåsar, eller sk All White Nicotine Pouches, är ett alternativ till vanligt tobaksinnehållande snus, men är helt tobaksfria, färglösa och kan fås i flera olika smaker (som mint, frukt osv).


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 08:45 CET.­­

Prenumerera

Dokument & länkar