• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB

Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB

Report this content

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått ett låneavtal med Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och ökar Bolagets lån till totalt ca 35 MSEK. Det nya lånet om 17 MSEK är helt räntefritt och ska amorteras över 3 år med sista amortering den 31 december 2022. Räntan på det refinansierade lånet om 18 MSEK sänks från befintliga 6,5 procent till 3 procent och följer tidigare amorteringsplan med sista amortering den 31 december 2022.  

Det nya lånet som är helt räntefritt, tillsammans med den 3,5 procent lägre räntan på det refinansierade lånet, ger Enorama Pharma en starkare kassa och möjlighet att accelerera Bolagets marknadsinsatser. Enorama Pharma har de senaste månaderna erhållit flera initiala ordar inom det snabbväxande, och för Bolaget nya, affärsområdet tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. Med finansiering säkrad kan Bolaget snabbare möta den globala efterfrågan på såväl medicinska nikotintuggummi som produkter för det snabbväxande affärsområdet tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. 

Swede Unipharma AB meddelar samtidigt att man har sålt 729 167 aktier i Enorama Pharma, till en kurs av 48 SEK per aktie, till DS Global Marketing Pte. Limited (”DS Global”), en industriell partner till Bolaget. Lånet till Enorama Pharma finansieras genom köpeskillingen för aktierna, som uppgår till ca 35 MSEK och innebär samtidigt återbetalning av Swede Unipharmas befintliga lån till Erik Penser Bank om 18 MSEK, samt räntor och övriga kostnader. DS Global har ställt som villkor för transaktionen att köpeskillingen tillskjuts Bolaget i enlighet med detta pressmeddelande. Den nya räntenivån på 3 procent bedöms vara mycket förmånlig för Enorama Pharma, då denna typ av lån utan säkerheter normalt sett har betydligt högre ränta.

Efter försäljningen innehar Swede Unipharma 1 958 833 aktier motsvarande 35,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Swede Unipharma kommer fortsatt vara den största ägaren efter transaktionen. Anledningen till transaktionen är att säkra finansiering och stärka samarbetet med DS Global.

”DS Global är en finansiellt stark delägare med djup kunskap inom produktion, distribution och försäljning. I samband med lånet utökas samarbetet med DS Global vilket ytterligare breddar Bolagets industriella nätverk. Genom sin utökade ägarandel visar DS Global ett starkt intresse och stort förtroende för Enorama Pharmas styrelse och ledning, och Swede Unipharma fortsätter att ta ansvar för Bolagets tillväxt framåt. Transaktionen medför att vi mer än halverar räntenivån på våra lån. Sammantaget får vi en stabilare verksamhet när Enorama Pharma går in i en fas med en växande global efterfrågan på Bolagets produkter och finansiella resurser att öka intensiteten i vår marknadsbearbetning”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma.

”At DS Global, we are pleased to increase our strategic investment in Enorama Pharma. I know the company, its products and its technology very well from my position as a board member and I see opportunities for cooperation between us and Enorama Pharma in production, distribution and sales on a global scale”, säger Bengt Jönsson, VD DS Global och styrelseledamot i Enorama Pharma.


KONTAKT
Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 11 december 2019 kl. CET 12:30.

Prenumerera

Dokument & länkar