Enorama Pharma utvidgar styrelsen

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) föreslår till bolagsstämman den 16 maj att styrelsen utvidgas med en ledamot och föreslår Martin Lind till denna position. Samtidigt föreslås omval av övriga styrelseledamöter. Förslaget är framtaget av styrelsens ordförande i samråd med bolagets huvudägare.

Martin Lind är ägare och vd inom entreprenörsdrivna verksamheter inom byggindustrin och har lång erfarenhet av företagande och bolagsbyggande. Han är även en initierad investerare inom framförallt Life Science-sektorn. Martin är också en av grundarna och styrelseledamot i BioStock, som är en analys- och nyhetstjänst för Life Science-industrin.

 ”Martin Lind har en profil som passar Enorama Pharma mycket väl. Han har erfarenhet och kompetens inom affärs- och organisationsutveckling och inom kommunikation. Det är områden som vi önskar stärka i Enorama Pharmas styrelse”, säger Anders Ermén, styrelseordförande i Enorama Pharma.

Martin Lind är 42 år och bor i Sigtuna. Han äger 150 000 aktier i Enorama Pharma. Hans övriga uppdrag är som följer:

Styrelseledamot i BioStock AB.
Styrelseordförande och VD i Applikator Förvaltning AB.
Styrelseordförande och VD i Applikator Måleri AB.
Styrelseledamot i Linander Fastighetsutveckling AB.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för offentliggörande den 04 maj 2018 kl. 14:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Martin Lind har en profil som passar Enorama Pharma mycket väl. Han har erfarenhet och kompetens inom affärs- och organisationsutveckling och inom kommunikation. Det är områden som vi önskar stärka i Enorama Pharmas styrelse
Anders Ermén