Enorama Pharma visar upp nytt positivt resultat i stabilitetsstudie

Report this content

Enorma Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2mg och 4 mg, med fruktsmak. Resultatet ligger inom specifikationerna och är således positivt.

Detta innebär att det nu föreligger positiva testresultat från stabilitetsstudierna av både frukt- och mintvarianten. Det är mycket positivt och inom de närmaste veckorna väntas även data från bioekvivalensstudien av fruktvarianten.

Det nya resultatet kommer in enligt våra förväntningar och bolaget har därmed tagit ett ytterligare viktigt steg i färdigställandet av våra produkter för registreringsansökan och marknadslansering.

”Jag vill upprepa att vi med dessa positiva resultat ytterligare stärker vår redan starka ställning i våra samtal med fler potentiella kunder. Positiva testresultat visar att vår produkt fungerar, även om den är framställd med en annan teknologi än konkurrenternas”, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma.”

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 mars 2018 kl. 11.20 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jag vill upprepa att vi med dessa positiva resultat ytterligare stärker vår redan starka ställning i våra samtal med fler potentiella kunder. Positiva testresultat visar att vår produkt fungerar, även om den är framställd med en annan teknologi än konkurrenternas
Mats Rönngard