Enorama Pharma visar upp positivt resultat i bioekvivalensstudie

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört sin första studie i syfte att säkerställa att Bolagets generiska produkter har samma medicinska effekt som andra produkter på marknaden. Resultatet är positivt.

Enorama Pharma har tagit emot resultatet av den bioekvivalenssstudie där Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi med mintsmak testats mot referensprodukten Nicorette 4 mg. Resultatet är positivt vilket innebär att Enorama Pharmas produkt är bioekvivalent med Nicorettes.

”Studien visar att vår produkt, som tillverkas med en annan teknologi än konkurrenternas, klarar krävande kliniska studier med positivt resultat. Nu har vi tagit ett viktigt steg mot att kunna skicka in en registreringsansökan och därmed en lansering av vår första produkt. Resultatet stärker även vårt erbjudande gentemot nya potentiella kunder”, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma AB.

Det som återstår innan en registreringsansökan kan ske för marknadsgodkännande är att ta in resultaten av ett sex månader långt stabilitetstest. Testsvaren förväntas under januari 2018.

Utöver det aktuella nikotintuggummit med mintsmak genomför Enorama Pharma även en bioekvivalensstudie av en produktvariant med fruktsmak. Den studien förväntas också vara avslutad under januari 2018.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 15.30 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Studien visar att vår produkt, som tillverkas med en annan teknologi än konkurrenternas, klarar krävande kliniska studier med positivt resultat. Nu har vi tagit ett viktigt steg mot att kunna skicka in en registreringsansökan och därmed en lansering av vår första produkt. Resultatet stärker även vårt erbjudande gentemot nya potentiella kunder
Mats Rönngard