Enorama Pharma visar upp positivt resultat i stabilitetsstudie

Enorma Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2mg och 4 mg, med mintsmak. Resultatet ligger inom specifikationerna och är således positivt.

Tillsammans med det positiva resultat från den bioekvivalensstudie av mintvarianten som Enorama Pharma kommunicerade i december 2017 innebär detta att alla data nu finns tillgängliga för att sammanställa en registreringsansökan.

”Det är en stor milstolpe för Enorama att vi nu har slutfört studiepaketet för vår första produkt och att vi planenligt kan gå vidare med registreringsansökan för marknadslansering. Att våra produkter klarar krävande kliniska studier stärker våra marknadsambitioner ytterligare”, säger Mats Rönngard, VD på Enorama Pharma.

De båda studiernas positiva utfall stärker Enorama Pharmas position ytterligare gentemot nya potentiella kunder globalt. Det är nu bevisat att produkten, som framställs med en annan metod än andra produkter på marknaden, ligger inom de specifikationer som Bolaget ställt i utsikt.

Enorama Pharma väntar nu in resultat från stabilitets- och ekvivalensstudierna av nikotintuggummit med fruktsmak. De beräknas vara klara inom några veckor.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 09.30 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är en stor milstolpe för Enorama att vi nu har slutfört studiepaketet för vår första produkt och att vi planenligt kan gå vidare med registreringsansökan för marknadslansering. Att våra produkter klarar krävande kliniska studier stärker våra marknadsambitioner ytterligare
Mats Rönngard