Enorama Pharmas ansökan om formuleringspatent för nikotintuggummit förväntas beviljas i juni

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) ”Enorama Pharma”) har av Patent- och Registreringsverket fått en underrättelse om att patentansökan, med nummer 1750679–1, rörande formuleringen av Bolagets nikotintuggummi, är komplett och att det inte finns några hinder mot att meddela patent på uppfinningen. Bolaget har betalat den i lagen föreskrivna avgiften och förväntar att få patentansökan godkänd och patentet kungjort i Svensk Patenttidning under juni månad.

Patentet kommer att skydda Bolagets teknologi under lång tid framöver, men även fungera som en viktig försäljningsparameter till alla de kunder som föredrar att inlicensiera patentskyddade produkter i sina portföljer.

”Detta gläder oss otroligt mycket. Formuleringspatentet är en värdefull tillgång för Enorama och är en kvalifikation för att uppnå bra villkor i kommande partnerdiskussioner. Nu har vi ett starkt skydd och kan tilldela vårt nikotintuggummi ytterligare en konkurrensfördel”, säger Annette Agerskov, vice VD för Enorama Pharma AB. 

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se +46 8 463 83 00.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08:40 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta gläder oss otroligt mycket. Formuleringspatentet är en värdefull tillgång för Enorama och är en kvalifikation för att uppnå bra villkor i kommande partnerdiskussioner. Nu har vi ett starkt skydd och kan tilldela vårt nikotintuggummi ytterligare en konkurrensfördel
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma