Enorama Pharmas väg mot ett tuggummi med medicinsk cannabis

Report this content

Den potentiella marknaden för medicinsk cannabis är enorm. Enorama Pharmas ledning bedömer att det i framtiden kommer att finnas ett stort behov av seriösa cannabisprodukter. Bolaget arbetar just nu med att prototyputveckla ett cannabistuggummi innehållande CBD som i första hand förväntas registreras som ”Novel Food” i EU. Enorama har redan skrivit ett ”Letter of Intent” med ett grekiskt bolag som önskar att sälja produkten i sin region.

Den globala marknaden för medicinsk cannabis uppskattas år 2025 att uppgå till 55–60 miljarder USD, och då räknar man inte med den cannabis som används för ”rekreation”. Enorama Pharma har under lång tid följt den närmast explosiva marknadsutvecklingen inom segmentet och det är inte längre någon tvekan om att medicinsk cannabis har kommit för att stanna i såväl Europa som i Nordamerika.

Även om utvecklingen mot liberalisering är tydlig, ställs det ökande krav på de produkter som tillåts på marknaden. De höjda kraven är positiva för Enorama Pharma, eftersom företaget har medicinsk och regulatorisk kompetens och erbjuder kvalitetsprodukter, som garanterat levererar den aktiva substansen.

Enorama Pharmas ledning bedömer att det i framtiden kommer att finnas ett stort behov av seriösa cannabisprodukter; produkter som är regulatoriskt granskade och som faktiskt frigör den aktiva substansen och har en medicinsk effekt. Intresset för orala formuleringar såsom tuggummi ökar också, eftersom rökning med upptag via luftvägarna allt mer anses osunt. När man tuggar tuggummi sker upptaget i munhålan, vilket jämfört med ätbara produkter ger en större biotillgänglighet för den aktiva substansen. Dessutom är upptaget i munhålan snabbare, vilket ger en snabbare effekt.

Enorama Pharma har för närvarande valt att utveckla ett cannabistuggummi med CBD, som i första hand förväntas bli registrerat som "Novel Food" i EU. Samtidigt utvärderas möjligheten att på sikt utveckla en medicinskt registrerad produkt. Men detta kräver betydligt större investeringar både i produktutveckling och kliniska studier.

Enorama Pharma arbetar just nu i eget laboratorium i Malmö med att utveckla ett prototyptuggummi, baserat på bolagets ChewMed®-teknik. Prototyper förväntas vara färdiga för ”proof-of-concept”-studier inom 5–7 månader. Därefter kan tidsplanen för lansering i Europa, Nordamerika och på andra potentiella cannabismarknader definieras och planläggas. 

r det gäller plats för tillverkning avser företaget att noggrant följa marknadsutveckling och lagstiftning under den närmaste tiden. Vi räknar med att ha alla beslutsunderlag klara för utvärdering i slutet av 2019.

 Enorama Pharmas affärsmodell för cannabisprodukter blir, precis som för nikotinprodukter, en ”business-to-business”-modell. Enorama Pharma kommer att tillverka och sälja produkterna till strategiska partners som har starka brands, rätt distributionskanaler och nödvändig, lokal kompetens när det gäller försäljning och marknadsföring. Enorama möter ett stort intresse och upplever att det finns en stor efterfrågan på seriösa cannabisprodukter i hela Europa och resten av världen. Ett första Letter of Intent har redan tecknats med partnern PromoPharma S.A i Grekland. PromoPharma S.A kommer att bli en viktig strategisk partner i framtiden då bolaget har försäljning och representation i flera närliggande länder i regionen. Ytterligare diskussioner med partners i andra länder pågår.


KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se
 

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 9 juli 2019 kl. 15:50 UTC.

Prenumerera

Dokument & länkar