Förändring i valberedningen

Report this content

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att tillsätta en valberedning bestående av representanter för de två största aktieägarna i Bolaget: Swede Unipharma AB och Baulos Capital Belgium SA. 

Baulos Capital Belgium SA utsåg dess ägare, Fredrik Olsson som sin representant. Fredrik Olsson har den 9 april 2019 meddelat att han avgår ur valberedningen med omedelbar verkan. Med anledning av den mycket begränsade tid som återstår till dess att valberedningen ska presentera sitt förslag kommer ingen ny ledamot att utses. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på Bolagets hemsida, www.enorama.se.

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se 

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 10:15 UTC.

Prenumerera

Dokument & länkar