• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Förtydligande angående Enorama Pharmas genomförda riktade nyemission av 320 000 aktier genom vilket Bolaget tillförts 8 miljoner kronor

Förtydligande angående Enorama Pharmas genomförda riktade nyemission av 320 000 aktier genom vilket Bolaget tillförts 8 miljoner kronor

Report this content

Teckningskursen om 25 kronor överstiger (med ca 32 %) den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna som föregår beslutet (vilken beräknats till 18,99 kronor). Kursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd. Det föreligger inte heller några intressekonflikter eller andra närstående- eller avtalsförhållanden mellan tecknaren och Bolaget eller dess största aktieägare. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: 
mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 17:05 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar