Godkänd registreringsansökan av nikotintuggummi i Sverige

Report this content

Det är med glädje Enorama Pharma (”Enorama”) kan meddela att ett godkännande lämnats från svenska Läkemedelsverket gällande den nationella registreringsansökan som Enoramas kund Evolan Pharma AB (”Evolan”) drivit och bekostat för nikotintuggummit i Sverige. Evolan står som innehavare av försäljningstillståndet.

Enorama ingick i mars 2020 ett tilläggsavtal med Evolan om försäljning av nikotintuggummi på åtta nordeuropeiska marknader däribland Sverige. Evolan är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen Sverige med verksamhet i ett flertal länder globalt och är en viktig strategisk partner för Enorama i Nordeuropa. Evolan såg tidigt möjligheterna med Enoramas nikotintuggummi.

Överenskommelsen med Enorama innebar att Evolan i eget namn skulle ansöka och bekosta nationella tillstånd för försäljning av produkten. Läkemedelsverket har nu lämnat ett positivt besked: Ansökan är godkänd. Evolan står som innehavare av försäljningstillståndet för Enoramas nikotintuggummi på den svenska marknaden.

”Detta var ett väntat och affärsmässigt viktigt besked, eftersom det är en förutsättning för att produkterna ska kunna nå marknad och konsument. En validering av vår produkt. Vi är stolta över att nödvändiga tillstånd är på plats i Sverige”, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 14:40 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar