Huvudägaren i Enorama Pharma stärker Bolagets egna kapital med 5 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att idag den 2 juli 2020 lämna Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 5 miljoner SEK, genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning. Swede Unipharma AB har vid ett tidigare tillfälle, den 15 augusti 2018, lämnat ett villkorat aktieägartillskott om 4 miljoner SEK.

”Genom den här åtgärden blir Bolagets finansiella ställning starkare. Det ger bättre förutsättningar för styrelsen vid utvärdering av olika långsiktiga finansieringslösningar”, säger styrelseordförande Anders Ermén, Enorama Pharma AB.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 
mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 17:15 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar