Martin Lind lämnar styrelsen i Enorama Pharma AB

Martin Lind har idag meddelat Styrelsen i Enorama Pharma AB att han lämnar sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Styrelsen är beslutsmässig även efter Martins utträde. 

”Jag tycker det är tråkigt att Martin lämnar sitt styrelseuppdrag och vill passa på att tacka för den tid han varit i styrelsen” säger Anders Ermén, styrelseordförande.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 17:15 UCT.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag tycker det är tråkigt att Martin lämnar sitt styrelseuppdrag och vill passa på att tacka för den tid han varit i styrelsen
Anders Ermén