Delårsrapport 1 2019

VD har ordet

När vi summerar första kvartalet så är omsättningen en stor besvikelse. Vi når inte alls upp till våra interna försäljningsmål och förväntningar. Den minskade omsättningen  jämfört med motsvarande period föregående år beror på att vi inte lyckats ersätta två betydande annonsörer. Den primära utmaningen som vi har är att marknaden fortsatt behöver utbildas kring e-sporten. De flesta har inte insett hur stor målgruppen blivit och vilka möjligheter som erbjuds.

Som tidigare kommunicerats har de säljare som vi har rekryterat under senare delen av kvartalet lett till en ökad aktivitet där vi har fler leads än någonsin.

Det är ett flertal företag som idag ligger i startgroparna för att gå in i e-sporten genom ESEN. Men det är en process som tar längre tid än förväntat. Statistiken talar sitt tydliga språk, e-sporten växer så det knakar bland utövare och följare.

Under kvartalet så har vi förnyat och fortsatt vårt samarbete med Ubisoft, vilket är ett kvitto på att vi levererar produktioner med hög kvalitet mot en kund som ställer höga krav. Vi fortsätter att producera de Nordiska mästerskapen i spelet Rainbow Six Siege under våren med final den sista söndagen i maj.

Nyligen annonserade vi ett strategiskt samarbetsavtal med den svenska spelstudion Frosty Elk kring marknadsföring och e-sportproduktion av det kommande svenskutvecklade multiplayer FPS-spelet WarFallen. Tack vare vår kompletta infrastruktur möjliggörs fler liknande samarbeten framöver.

Summerat är vårt uppdrag att koppla ihop företag och varumärken med målgruppen genom att kombinera socialt engagemang, upplevelse, aktivering och massiv exponering i digitala medier vilket skapar värde för våra samarbetspartners.

Joakim Stenberg

VD

ESEN eSports AB

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2019

Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,9)
Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-0,8)

Periodens resultat uppgick till -1,0 MSEK (-0,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,26)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2018.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.03.31)

  • I mars meddelade bolaget att nyckelpersoner anställts för att öka sponsor- och mediaintäkter

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • I april meddelade bolaget att Succéturneringen "King of Nordic" är tillbaka med en fjortonde säsong

  • ESEN eSports lanserar en turnering i succespelet Apex Legends

  • ESEN eSports och svenska spelstudion Frosty Elk ingår ett strategiskt samarbeteelade bolaget att Succéturneringen "King of Nordic" är tillbaka med en fjortonde säsong

Kontakt

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports

+46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019.

Om oss

ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar