Flexenclosure Slutför sin Andra Installation av Kraftgeneringssystemet eSite i Marocko

Det svenska internetinfrastruktur-bolaget Flexenclosure har slutfört sin andra installation av kraftgenereringssystemet eSite hybrid i Marocko. Hybridsystemen är tillverkade i Vara I Sverige och har installerats på olika telekomsajter runt om i Marocko.
eSite-systemen försörjer telekommasterna med ström och är nu i drift på samtliga anläggningar.

Hybridsystemet eSite har designats och utvecklats speciellt för att klara strömförsörjning av basstationer i områden där vanligt elnät saknas eller där tillförlitligheten är låg. eSite-systemen som nu installerats i Marocko har olika konfigurationer – en del är hybrider som kombinerar diesel- och batteridrift medan andra är kombinationer med solenergi – beroende på var stationerna är belägna och de krav som detta ställer. Flexenclosure har till beställaren också levererat omfattande utbildningar i drift och underhåll av anläggningarna.

”Vi är väldigt glada över att ha utökat antalet eSite-anläggningar i Marocko”, säger David King, vd för Flexenclosure. ”Prestandan och mångsidigheten hos eSite har gjort att allt fler telekom-operatörer och telemastföretag börjat intressera sig för vår produkt och vår nya eSite x10 är tveklöst framtidens hybridlösning inom kraftgenerering.”

Installationen har gjort tillsammans med den lokala samarbetspartnern Telcabo. Mobiltelefonpenetrationen i Marocko var 2015 133 procent vilket är en av de högsta i världen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

David King
Vd, Flexenclosure
Telefon: +46 (510) 427 000
Email: david.king@flexenclosure.com


Om Flexenclosure:

Flexenclosure erbjuder hållbara hårdvarulösningar för internetinfrastruktur – vi designar och tillverkar prefabricerade datacenter och intelligenta kraftgenereringssystem för ICT-industrin (Information and Communications Technology). Företaget tillhandahåller integrerade, modulbaserade och fabrikstestade system som är tillförlitliga och anpassningsbara till lokala förutsättningar samt snabba att montera och installera.

eSite x10 är världens första hybridsystem för kraftgenerering som specialutvecklats för telekom-sajter utomhus och utifrån de särskilda krav som sådana ställer. Den patenterade eSite x10 är helt försluten och manipulationssäker med passiv kylning, och saknar både filter och rörliga delar vilket gör den underhållsfri. eSite x10 är framtiden inom hybridkraftgenerering.

eCentre är toppmoderna, kundanpassade, prefabricerade och för-integrerade datahallar som är energieffektiva, framtidssäkrade och snabba att montera. Genom sin flexibla och lätt utökningsbara uppbyggnad, tillåter eCentre anläggandet av kapitaleffektiva datacenter som möter certifieringskrav upp till Uptime Institute Tier IV.

Flexenclosure grundades 1989. Bolaget har produktion i Vara och huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i Malaysia, Mexico, Myanmar, Nigeria och Sydamerika. Bland kunderna märks ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, Vodacom och Zain.

www.flexenclosure.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Vi är väldigt glada över att ha utökat antalet eSite-anläggningar i Marocko”, säger David King, vd för Flexenclosure. ”Prestandan och mångsidigheten hos eSite har gjort att allt fler telekom-operatörer och telemastföretag börjat intressera sig för vår produkt och vår nya eSite x10 är tveklöst framtidens hybridlösning inom kraftgenerering.”
David King, Vd. Flexenclosure