Dela

Citat

Vårt mål är att bli ledande på ESCO-marknaden för telekom i Afrika. För att kunna erbjuda våra kunder den bästa energitillgången och servicenivåavtal till den lägsta totala ägandekostnaden vill vi driva den mest innovativa och teknologisk avancerade infrastrukturen. Efter att ha arbetat med eSite Power Systems i Gabon och Burkina Faso är vi säkra på att eSite x10 är den ideala lösningen när vi expanderar vår verksamhet runt om i Afrika.
Ofer Ahiraz, vd för Energy Vision
Vår miljötåliga eSite x10 har visat sig vara den ideala lösningen för att hantera stationernas energiförsörjning under de miljömässiga utmaningarna som finns i Afrika. Energi som tjänstemarknad, "Energy as a Service", kräver att telekomstationernas energiförsörjningssystem är fullt pålitliga och presterar på allra högsta nivå. Vår eSite x10 erbjuder den lägsta totala ägandekostnaden under de mest påfrestande driftsvillkoren och är den perfekta ESCO-lösningen.
Mattias Karlsson, vd för eSite Power Systems
Det var en väldigt jobbig period med Flexenclosure 2019 men vi har nu lagt det bakom oss och är ekonomiskt trygga. Vi stöttas inte bara av en grupp engagerade investerare utan även, som det här avtalet visar, av engagerade kunder. Vi har behållit vår kärngrupp; vi äger Flexenclosures varumärke, resurser, patent och lager och vi har en spännande framtidsplan för vår produkt. Trots svårigheterna under slutet av förra året har vår kundsupport ständigt hållits igång. Det är givetvis tråkigt att Flexenclosure inte längre finns, men nu är vår möjlighet att hjälpa industrin bättre än någonsin tidigare.
Mattias Karlsson, vd för eSite Power Systems
Vi har uppnått nya referenspunkter för energiutnyttjande i litiumbatterier, med betydande inverkan inom både elnätsanslutna tillämpningar och s.k. ö-drift (ej elnätsansluten). Vi ser fram emot att fortsätta vår forskning och utveckling inom att ta fram nya ledande kraftlösningar för gröna telekomnätverk i utvecklingsländer.
Tomas Rahkonen, CTO Flexenclosure
Vårt mål är att använda den mest innovativa och tekniskt avancerade infrastrukturen i alla våra projekt och vi är mycket imponerade av eSite x10. Alma IT har omfattande erfarenhet av att idriftta nätverk runtom i Afrika och vi ser stor potential att samarbeta med Flexenclosure som partner för framtida eSite projekt framöver.
Dan Stern, VP BizDev, Alma IT
Vår robusta eSite x10 har visat sig vara ett idealt kraftregleringssystem för att klara av utmaningarna i afrikansk miljö. Inte nog med att eSite x10 levererar högsta prestanda och tillförlitlighet i tuffast möjliga driftsmiljö, den ger även en väldigt låg total driftskostnad.
Mattias Karlsson, Managing Director, eSite, Flexenclosure
Vi är stolta över att vara den ledande operatören som investerar långsiktigt på teknisk infrastruktur i Latinamerika. Resultatet av dessa projekt är en sömlös upplevelse för våra kunder och deras kritiska tillämpningar. Våra fortsatta investeringar i toppmoderna datacenter över hela Latinamerika möjliggör för oss att erbjuda våra kunder överlägsen service och de högsta standarderna för säkerhet och dataskydd. På Millicom placerar vi alltid kunden i centrum. Vi är övertygade om att denna strategi tillsammans med våra investeringar kommer att göra oss till en förstklassig leverantör av B2B lösningar i alla de länder där vi är aktiva.
Xavier Rocoplan, Millicom:s Chief Technology and Information Officer
Vi har inspirerats av Millicom:s ambitioner i Latinamerika och står fullt redo att stödja deras målsättningar genom att leverera den mest avancerade infrastrukturen för datacenter. Våra eCentre anläggningar har visat sig vara den ideala lösningen för Latinamerika och vi ser fram emot att vidareutveckla vår relation med Millicom under kommande år.
David King, CEO Flexenclosure
Detta blir vårt tionde datacenter i Latinamerika – en viktig milstolpe. Våra affärer i Central- och Sydamerika stärks hela tiden och vi är fullt inriktade på att etablera Flexenclosure som den ledande leverantören i regionen av prefabricerade och modulära edge datacenter.
David King, VD, Flexenclosure
Att snabbt installera noder för åtkomst till kommunikationstjänster är ett spännande nytt tillvägagångssätt i planeringen och byggena av våra storskaliga datacenter. Vi brinner för innovation och Flexenclosure delar våra värderingar vilket gör eCentre till en ideal lösning för vår P2 mikroinstallation som kommer våra kunder i Western Australia till gagn i form av omedelbar uppkoppling, säger Simon Cooper, operativ chef, NEXTDC.
Simon Cooper, operativ chef, NEXTDC
Nyckeln till att få denna order från NEXTDC var vår förmåga att tillhandahålla en anläggning i världsklass mycket snabbt. Men eCentre är den bästa lösningen inte enbart då snabbhet i installation är nödvändigt. Vår förmåga att ta ett helhetsansvar från start till mål för utformningen, tillverkningen, installationen och idrifftagningen av ett datacenter gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet utan att bli distraherade av infrastrukturprojekt, säger David King, VD Flexenclosure.
David King, VD Flexenclosure
Vi strävar efter att installera infrastruktur av högsta kvalitet och att tillhandahålla de mest innovativa lösningarna och tjänsterna till våra kunder. Genom att bygga vårt nya datacenter med prefabricerade moduler får vi en mer effektiv uppbyggnad, en snabbare implementation och en avsevärt förbättrad operationell effektivitet.
Gabriel del Campo, Vice President of Data Centre, Security and Cloud, CenturyLink Latin America
Detta nya datacenter i Santiago är ett av många nya datacenter som Flexenclosure har levererat till kunder i Latinamerika. eCentre är det självklara alternativet för datacenter som kräver närmast obegränsad flexibilitet inom konfiguration utan avkall på framtida expansionsmöjligheter, vilket innebär att de snabbt och enkelt kan utökas i takt med företagets behov.
David King, VD, Flexenclosure
Vi är naturligtvis väldigt glada för att vårt eCentre-projekt ihop med TigoUne har kvalificerat sig för den här utmärkelsen. Mot bakgrund av att vi tidigare vunnit DCD:s utmärkelse för bästa modulbaserade implementering för den anläggning som vi utvecklade och byggde för Tigo Business Paraguay, så är det uppenbart att vi fortsätter att leda utvecklingen när det gäller att anlägga de mest moderna och avancerade datacenterna i Latinamerika.
David King, vd, Flexenclosures
eCentre är den idealiska lösningen för kabellandningsstationer för havsfiberkabel. Vi kan leverera robusta anläggningar som klarar de allra tuffaste förhållandena till de mest avlägsna delarna av vår planet på extremt kort tid. Och efter att ha fått order från fem länder de senaste 1,5 åren har vi tydligt etablerat oss som den ledande leverantören av kabellandningsstationer för havsfiberkabel i Stillahavsregionen.
David King, vd för Flexenclosure
Vi har en kritisk roll som leverantör av infrastruktur och för oss är det därför helt avgörande att alla delar av vårt system klarar att möta mycket högt ställda krav. Vi valde Flexenclosure som leverantör baserat på den höga kvalitén hos deras produkt, deras track record inom vårt segment och deras starka lokala närvaro.
Simon Fletcher, vd för Interchange
Det avgörande för att vinna den här ordern var vår förmåga att erbjuda en prövad lösning av högsta klass extremt snabbt. eCentre är dock inte bara förstahandsvalet för anläggningar där det är av stor vikt att själva etableringen går snabbt; vår förmåga att ta ansvar från ax till limpa för allt från design till tillverkning, uppförande och slutlig driftsättning är en stor konkurrensfördel eftersom det gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och slippa ägna sig åt distraherande byggprojekt.
David King, Vd, Flexenclosure
De senaste två åren har vi gått från att inte ha någon närvaro alls i Latinamerika till att anlägga datacenter i sju olika länder i regionen. Vi satsar mycket på den här delen av världen och det har visat sig att våra prefabricerade eCentre är en idealisk lösning för marknaden i Latinamerika.
David King, vd, Flexenclosure
Våra eCentre erbjuder nästan obegränsade möjligheter till flexibilitet vad gäller konfiguration och expansion. Det gör att våra kunder snabbt och enkelt kan växa i takt med sina affärsbehov.
David King, vd, Flexenclosure
Vi hade en väldigt stark tillväxt i Asien och Stillahavsregionen under 2017. Vad det här senaste projektet på Filippinerna visar är att det inte varit några tillfälligheter och vi räknar nu med att 2018 kommer att innebära ytterligare kraftig tillväxt i regionen.
Flexenclosures vd David King
Vårt mål är att leverera marknadsledande tjänster till våra kunder och när det gäller nätverksinfrastruktur innebär det flexibilitet, modulbaserat och låga kostnader. nya datacenter på Mindanao är en del av den utbyggnad av nätverket som vi gör för att öka kapaciteten och kunna erbjuda mer innovativa tjänster till vår växande kundbas inom segmenten bredband, företag och konsumenter. Datacentret bygger på en modulbaserad arkitektur som tillåter oss att snabbt lägga till mer infrastruktur i takt med att vi växer.
Gil Genio, teknisk direktör och strategiansvarig på Globe Telecom
“Vi är stolta över att kunna hjälpa staten Fiji med deras digitala transformation av landet,” säger David King, VD Flexenclosure. ”Vi har ett starkt engagemang i stillahavs-regionen och efter tidigare projekt på Palau och Samoa så bekräftar detta projekt på Fiji vår ställning som en ledande leverantör av landningsstationer för havsfiberkabel i denna region.”
David King, VD Flexenclosure
”Anläggningen av eCentre är ett stort steg framåt i våra planer att ge alla Fijis invånare, oavsett var man bor, tillgång till den teknologi som krävs för att vara del av 2000-talets dynamiska ekonomi,” säger Fijis justitieminister Aiyaz Sayed-Khaiyum. ”Projektet kommer att ge invånarna på Vanua Levu tillgång till samma nivå på tjänster som redan finns på vår största ö, Viti Levu, vilket medför stora ekonomiska möjligheter för lokala företag och arbetstillfällen inom IT vilket gör hela regionen mer attraktiv för nya investeringar. Tillgång till ett snabbt Internet medför även betydande fördelar för invånarna i form av bättre tillgång till publika tjänster, fler högavlönade arbeten, samt en förbättrad möjlighet att kommunicera med människor på andra öar inom Fiji och med övriga världen.”
Fijis justitieminister Aiyaz Sayed-Khaiyum
Vi har nått stora globala framgångar med våra moderna och prefabricerade datacenter eCentre. För att möta våra kunders efterfrågan på kortare leveranstider och ökade volymer säkerställer vi kommande leveranser inom detta produktområde med den nya fabriken i Lidköping. Tillverkning av eCentre kommer även att fortsätta i Vara, säger Marcus Karlsson, platschef Flexenclosure Vara. Det är en stor satsning för Flexenclosure och vår fortsatta resa som framgångsrikt svenskt globalt tillväxtföretag.
Marcus Karlsson, platschef Flexenclosure Vara
Detta är en spännande utmaning och ett kvitto på vår lyckade affärsstrategi. Vi kommer att behöva hjälp av det lokala näringslivet i Lidköping med materialleveranser och resurser den närmaste tiden, säger David King, VD, Flexenclosure
David King, VD, Flexenclosure
”Nya möjligheter i utvecklingsländer börjar med uppkoppling av människor, det vill säga uppkoppling av dem som inte längre deltar i det ekonomiska livet”, säger Alexander Stubb, EIB:s vicepresident med ansvar för EIB:s finansieringsverksamhet i de nordeuropeiska länderna. ”Genom vårt lån kommer Flexenclosure att kunna främja hållbar utveckling i några av de mest avlägsna områdena på vår planet. Det kan leda till en bättre framtid, framför allt för ungdomar, samtidigt som stöd ges till tillverkare inom EU och den europeiska IKT-industrin.”
Alexander Stubb, EIB:s vicepresident med ansvar för EIB:s finansieringsverksamhet i de nordeuropeiska länderna
”I flera länder runt om i världen – framför allt i utvecklingsländer – är ekonomisk tillväxt och välstånd allt mer beroende av att det finns tillgång till el, mobil anslutning och datahantering”, säger David King, Flexenclosures vd. ”Detta EIB-lån är inte bara en bekräftelse på vår expertis på dessa områden utan ger oss också verktyg för att utnyttja möjligheterna till att konkurrera och växa på den gigantiska nya marknad som uppstår i kölvattnet av den ökade digitaliseringen i världen.”
David King, vd, Flexenclosure
”Flexenclosure är ett europeiskt företag som sprider sin innovativa, omvälvande teknik till jordens alla hörn. Jag är mycket glad över att Investeringsplanen för Europa stöder teknologiföretag, stora som små, inom flera olika sektorer.”
Jyrki Katainen, Europeiska kommissionens vice ordförande
”Vi valde Flexenclosure på grund av deras långa erfarenhet av att bygga prefabricerade datacenter i krävande och deras flexiblitet att leverera en design precis efter våra önskemål,” säger David Allen, VD, Virtutel. ”Vi är övertygade om att Flexenclosure är rätt partner för denna landsomfattande utrullning av IT-infrastruktur i Australien.”
David Allen, VD, Virtutel
”Vi är mycket nöjda med att etablera detta strategiska partnerskap med Virtutel och entusiastiska över att vara en del av deras vision för ett landsomfattande nätverk av edge datacenter i Australien,” säger David King, CEO, Flexenclosure. ”Detta innebär även att vi öppnar upp en ny kontinent och vidare expanderar vår globala närvaro med våra eCentre datacenter.
David King, CEO, Flexenclosure
”Vi är väldigt glada över den här ordern på eSite x10 som innebär att vi försvarar vår position som en ledande innovatör i Myanmar”, säger David King, vd för Flexenclosure. ”Marknaden för Energy as a Service (EaaS) växer snabbt och kräver hybridkraftsystem med högsta prestanda och tillförlitlighet. Vår eSite x10 erbjuder lägsta totalkostnad för kunden i de mest krävande miljöer och är en perfekt produkt för ESCO-bolagen som verkar på dessa marknader.”
David King, Vd, Flexenclosure
”På NTS använder vi av princip bara den mest avancerade teknologin för att gynna våra kunder”, säger Geir Andrew Olsen, Managing Director på NTS. ”Teamet på Flexenclosure har varit bra att arbeta med och eSite x10 innehåller flera imponerande innovationer som ger den ett tekniskt försprång före konkurrenterna”.
Geir Andrew Olsen, Managing Director på NTS
”Vi är oerhört nöjda över att ha vunnit de här två kontrakten och möjligheten att kunna utöka vår närvaro på marknaden i Sydamerika”, säger Flexenclosures vd David King. ”Våra eCentre datacenter är inte bara det bästa valet när det är viktigt för kunden med snabb leverans, eCentre erbjuder också en nästan obegränsad flexibilitet vad gäller konfiguration och utbyggnadsmöjligheter.”
David King, Vd, Flexenclosure
”Vi är väldigt glada över att ha utökat antalet eSite-anläggningar i Marocko”, säger David King, vd för Flexenclosure. ”Prestandan och mångsidigheten hos eSite har gjort att allt fler telekom-operatörer och telemastföretag börjat intressera sig för vår produkt och vår nya eSite x10 är tveklöst framtidens hybridlösning inom kraftgenerering.”
David King, Vd. Flexenclosure
”Det är vårt första projekt i Colombia, vår andra eCentre-anläggning i Sydamerika och vårt tredje projekt hittills ihop med Millicom”, konstaterar David King, vd för Flexenclosure. ”Vi är mycket glada över det förtroende som TigoUne visat oss när de utsett oss till att leverera den här toppmoderna anläggningen, något som förstärker vårt samarbete med Millicom Group samtidigt som det understryker vårt åtagande på den sydamerikanska marknaden.”
David King, vd för Flexenclosure
”Vi på TigoUne har som åtagande att leverera bästa möjliga service till våra kunder – det är kärnan i allt vi gör. Vårt nya datacenter i Colombia är ett bevis på just detta”, säger Marcelo Cataldo, vd för TigoUne.
Marcelo Cataldo
Efter att under flera år ha utvecklat sin teknologi, tillverkning och marknad, är Flexenclosure nu redo att skruva upp tillväxttakten och skörda frukterna av de senaste årens hårda arbete. Listningen ger oss möjlighet att finansiera den snabba tillväxt vi ser och skapa långsiktigt värde för aktieägarna.
David King, VD Flexenclosure
Flexenclosure möter en snabbt ökande efterfrågan på sina produkter från världens snabbast växande marknader i Afrika, Asien och Latinamerika. Bolagets fokus på att anpassa sitt erbjudande till denna typ av marknader gör det idealiskt positionerat för sina mycket attraktiva marknadssegment.
Jan Roxendal, styrelseordförande Flexenclosure
Flexenclosure tillgodoser ett starkt växande behov av data- och telekommunikation i tillväxtländer med begränsad infrastruktur. Med de produkter vi har utvecklat och den kundbas vi byggt upp är Flexenclosure väl positionerat för tillväxt. Genom noteringen stärker vi vår förmåga att växa och skapa långsiktigt värde för aktieägarna.
David King, VD för Flexenclosure
Som ett ledande cleantechföretag som adresserar behovet av el och data i tillväxtländer har Flexenclosure en attraktiv position. Med de framgångar bolaget nått både i sin teknik och för verksamheten är jag övertygad om att Flexenclosure framgångsrikt kommer nå nästa steg i sin utveckling i en noterad miljö.
Jan Roxendal, styrelseordförande för Flexenclosure
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera