Emissionen i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) avslutad

Report this content

Stockholm den 12 mars 2021 – Teckningsperioden för nya andelar i Estea AB:s förvaltade investeringsfond och helägda dotterbolag Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är nu avslutad. Emissionen tillförde fonden ca 84 Mkr i nytecknade andelar fördelat på drygt 1 400 investerare.

Motivet för emissionen var att via ett utökat förvärvsutrymme ge Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv.

-Vi är glada för det stora intresset och välkomnar såväl befintliga som nya investerare till fonden. Med kapitalet från emissionen bygger vi vidare enligt fondens expansiva förvärvsstrategi och får ytterligare förvärvsutrymme att allokera till de möjligheter vi ser i transaktionsmarknaden, säger Per Torpare, Försäljningschef på Estea AB.

-Vi har verkligen haft en intensiv vinter och har sedan november 2020 genomfört tre emissioner om totalt 472 Mkr, tillträtt fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,1 Mdr kronor och välkomnat närmare 4 000 nya investerare till fonden. Vi ser framgångarna som ett bevis för marknadens efterfrågan på stabila, förutsägbara kassaflöden från en expansiv strategi i ett annars defensivt tillgångsslag, säger Per Torpare, Försäljningschef på Estea AB.

Besked om tilldelning sker i enlighet med vad som angivits i prospektet.

Fondens andelar är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på Nasdaq Stockholms obligationslista under kortnamnet ESTEA OMSORG FONDANDEL, ISIN: SE0013513801. De nya fondandelarna tas upp till handel den 19 mars 2021.

Rådgivare

Avanza var finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Wistrand Advokatbyrå var legal rådgivare till Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med erbjudandet.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder. Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada för det stora intresset och välkomnar såväl befintliga som nya investerare till fonden. Med kapitalet från emissionen bygger vi vidare enligt fondens expansiva förvärvsstrategi och får ytterligare förvärvsutrymme att allokera till de möjligheter vi ser i transaktionsmarknaden
Per Torpare, Försäljningschef Estea AB
Vi har verkligen haft en intensiv vinter och har sedan november 2020 genomfört tre emissioner om totalt 472 Mkr, tillträtt fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,1 Mdr kronor och välkomnat närmare 4 000 nya investerare till fonden. Vi ser framgångarna som ett bevis för marknadens efterfrågan på stabila, förutsägbara kassaflöden från en expansiv strategi i ett annars defensivt tillgångsslag
Per Torpare, Försäljningschef Estea AB