Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) – Utökar portföljen genom förvärv av fem fastigheter i affär om ca 415 MSEK

Report this content

Stockholm 2020-11-18 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ), har förvärvat fem fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om ca 415 MSEK. Tillträde kommer att ske i etapper med start i december 2020.

Fastigheterna, belägna i Sigtuna, Simrishamn, Helsingborg, Sunne och Alingsås, har en total uthyrningsbar yta på 13 000 kvm. Tre av fastigheterna är uthyrda som trygghetsboenden och i två av fastigheterna bedriver en väletablerad hyresgäst vårdverksamhet. Tillträde kommer att ske i tre etapper, de första tre fastigheterna avses tillträdas i december 2020, och de övriga två avses tillträdas under andra kvartalet 2021. Årliga kontrakterade hyresintäkter för fastigheterna beräknas uppgå till ca 24,4 MSEK.

”Förvärvet innebär att vi effektivt allokerar tillskottet från den nyligen genomförda emissionen till fem attraktiva fastigheter som kommer att bidra positivt till fondens intjäning. Samtliga fastigheter är i linje med fondens fokus på helt eller delvis statligt finansierade hyresgäster. Vi har en expansiv förvärvsstrategi och kommer även framgent att öppna för nya intag av kapital för att agera på de många möjligheter vi ser i marknaden,” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Arctic Securities och Morris Law har agerat rådgivare åt Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med förvärvet.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD - Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef - Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en alternativ investeringsfond med strategi att äga vård- och omsorgsfastigheter, ett segment som kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen. Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3 - 5 procent.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Förvärvet innebär att vi effektivt allokerar tillskottet från den nyligen genomförda emissionen till fem attraktiva fastigheter som kommer att bidra positivt till fondens intjäning. Samtliga fastigheter är i linje med fondens fokus på helt eller delvis statliga finansierade hyresgäster. Vi har en expansiv förvärvsstrategi och kommer även framgent att öppna för nya intag av kapital för att agera på de många möjligheter vi ser i marknaden
Johan Eriksson, VD Estea