Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) förvärvar ett äldreboende i Burgsvik på Gotland.

Report this content

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheten Öja Botarve 1:88 på Gotland till ett underliggande fastighetsvärde om 87,3 MSEK. Säljare är Slättö Core+ och tillträde beräknas ske den 1 november 2021.

Fastigheten Öja Botarve 1:88 innefattar Sudergårdens äldreboende och är fullt uthyrd till Gotlands kommun. Boendet innehåller 30 lägenheter och den totala uthyrbara arean uppgår till 2 224 kvm. De beräknade årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 4,8 MSEK.

-Sudergården är ett modernt äldreboende, beläget i ett lugnt villaområde med närhet till havet, på södra Gotland. Byggnaden är redan idag försedd med solceller och bergvärme och vår målsättning är att miljöcertifiera byggnaden i enlighet med våra hållbarhetsmål. Med den långsiktiga hyresgästen och de vackra omgivningarna så kan det inte bli så mycket bättre, säger Carl Beck-Friis, Transaktionschef på Estea AB.

Brick Advokat har agerat rådgivare åt Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med förvärvet.

Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som  samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista. 

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden, se: www.estea.se

Informationen är sådan som Estea Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom bolagets CEO Johan Erikssons försorg, den 4 oktober, kl. 21:50 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Sudergården är ett modernt äldreboende, beläget i ett lugnt villaområde med närhet till havet, på södra Gotland. Byggnaden är redan idag försedd med solceller och bergvärme och vår målsättning är att miljöcertifiera byggnaden i enlighet med våra hållbarhetsmål. Med den långsiktiga hyresgästen och de vackra omgivningarna så kan det inte bli så mycket bättre
Carl Beck-Friis, Transaktionschef på Estea AB