Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen.

Report this content

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Estea”) har förvärvat ett antal LSS- och skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 187 MSEK. Säljare är Slättö Value Add I AB och tillträde beräknas ske i början av juli.

Fastigheterna är belägna i Österåker, Upplands-Väsby och Enköping och bland hyresgästerna  återfinns  Attendo, Frösunda, Kungsängen och Tellusbarn i Sverige. Genomsnittlig återstående löptid för de aktuella hyreskontrakten uppgår till 14,5 år och beräknade totala årliga hyresintäkter uppgår till cirka 9,6 MSEK.

-Genom dessa förvärv ökar vi vårt innehav av omsorgsfastigheter belägna på starka mikrolägen i Mälardalen ytterligare. De förvärvade fastigheterna är uthyrda på långa hyresavtal till väletablerade hyresgäster och vi ser mycket fram emot att ta över förvaltningen och utveckla portföljen vidare, säger Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB.

Brick Advokat har agerat rådgivare åt Estea i samband med förvärvet.

Om Estea AB

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde inte bara för sina investerare utan även samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista. Läs mer om Estea ABs verksamhet och tematiska fastighetsfonder på www.estea.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom dessa förvärv ökar vi vårt innehav av omsorgsfastigheter belägna på starka mikrolägen i Mälardalen ytterligare. De förvärvade fastigheterna är uthyrda på långa hyresavtal till väletablerade hyresgäster och vi ser mycket fram emot att ta över förvaltningen och utveckla portföljen vidare
Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB