Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) ger ut ny fondandelsklass och välkomnar Allmänna Arvsfonden som investerare

Report this content

Stockholm 2021-03-22 – Estea AB:s helägda dotterbolag och förvaltade alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Fonden” eller ”Bolaget”), ger ut en ny fondandelsklass med inriktning på institutionella investerare och välkomnar samtidigt Allmänna Arvsfonden som investerar 250 Mkr i fonden.

För att tillvarata det ökade intresset från institutionella investerare ger fonden ut en ny fondandelsklass. Andelsklassen kommer att löpa med samma ränta som fondens tidigare börsnoterade fondandelar. Den nya fondandelsklassen kommer löpande att kunna utökas med fler institutionella investerare.  

Allmänna Arvsfonden investerar genom den nya fondandelsklassen 250 Mkr i fonden, där kapitalet kommer tillföras fonden under en period av maximalt tolv månader för att effektivt allokera kapital till förvärv.

-Vi är väldigt glada att få välkomna Allmänna Arvsfonden som investerare i Estea Omsorgsfastigheter och är ödmjuka inför det förtroende som givits oss. Vi kommer att fortsätta jobbet med att utöka den institutionella andelsklassen och vi hoppas kunna välkomna fler institutionella investerare framöver. Med Allmänna Arvsfondens investering har vi till fonden tagit in över 1 miljard kronor från våra investerare och vi har därmed en bra plattform för fortsatt tillväxt, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.   

-Det här är ett välkommet resultat av en medveten satsning för att etablera oss som en partner för de stora institutionernas kapitalförvaltningsbehov. Samtidigt ser vi det som ett kvitto på att vårt långsiktiga förvaltningsarbete uppmärksammas. Vi har ett stort momentum i transaktionsaffären, och har under vintern tillträtt omsorgfastigheter för cirka 1,1 miljarder kronor, säger Per Torpare, Försäljningschef på Estea AB.

-Vård- och omsorgsfastigheter har inneboende defensiva kvalitéer och skapar förutsägbara kassaflöden, båda är önskvärda egenskaper för exempelvis pensionskapital, genom helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster och starkt demografiskt stöd. Vi har en stark tro på segmentet och en fortsatt expansiv förvärvsstrategi, säger Per Torpare, Försäljningschef Estea AB.

Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) startades 2019 och är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i vård- och omsorgsboenden för äldreomsorg med väletablerade hyresgäster. Fonden förvaltas av Estea AB som har tillstånd sedan 2015 från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Segmentet vård- och omsorgsfastigheter kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal om 15 – 20 år och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen. Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3-5 procent. Fonden äger idag tretton fastigheter. Fondens tillgångsvärde inklusive förvärvade, ej tillträdda fastigheter, uppgår till närmare 1 800 MSEK och den totala uthyrningsbara arean är nu närmare 52 000 kvm. Portföljens genomsnittliga hyresduration beräknad på de kommersiella lokalerna, uppgår nu till 8,4 år och Kontrakterade årshyror uppgår till knappt 91,5 MSEK inklusive avtalade hyrestillägg.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson Rydermark, VD Estea AB och Bolaget, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är väldigt glada att få välkomna Allmänna Arvsfonden som investerare i Estea Omsorgsfastigheter och är ödmjuka inför det förtroende som givits oss. Vi kommer att fortsätta jobbet med att utöka den institutionella andelsklassen och vi hoppas kunna välkomna fler institutionella investerare framöver. Med Allmänna Arvsfondens investering har vi till fonden tagit in över 1 miljard kronor från våra investerare och vi har därmed en bra plattform för fortsatt tillväxt
Johan Eriksson, VD Estea AB
Det här är ett välkommet resultat av en medveten satsning för att etablera oss som en partner för de stora institutionernas kapitalförvaltningsbehov. Samtidigt ser vi det som ett kvitto på att vårt långsiktiga förvaltningsarbete uppmärksammas. Vi har ett stort momentum i transaktionsaffären, och har under vintern tillträtt omsorgfastigheter för cirka 1,1 miljarder kronor
Per Torpare, Försäljningschef Estea AB