Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheter i Nässjö.

Report this content

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) har förvärvat två LSS-boenden i Nässjö till ett underliggande fastighetsvärde om 115,5 MSEK.​ Tillträde beräknas ske den 15 december 2021. Säljare är VenCura AB.

Fastigheterna är uthyrda till Nässjö Kommun på hyreskontrakt med genomsnittlig återstående löptid på cirka 14 år. De två identiska byggnaderna innehåller vardera 12 lägenheter och den uthyrningsbara ytan uppgår till 1 062 kvm per fastighet. De sammanlagda årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 5,8 MSEK.

-Genom förvärvet expanderar vi vidare inom vår satsning på moderna LSS-fastigheter och välkomnar ytterligare en kommun som hyresgäst. Fastigheterna, som är nybyggda och ändamålsenliga, är belägna på attraktiva lägen i Nässjö och utgör ett bra komplement till befintlig portfölj, säger Carl Beck-Friis, Transaktionschef på Estea AB.

Morris Law och Svalner har agerat rådgivare åt Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med förvärvet. Bernstrom & Partners och TM & Partners har agerat rådgivare åt säljaren.

Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista.

Kontaktpersoner hos för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden, se: www.estea.se

Informationen är sådan som Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom bolagets CEO Johan Erikssons försorg, den 19 oktober 2021, kl. 17:40 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Genom förvärvet expanderar vi vidare inom vår satsning på moderna LSS-fastigheter och välkomnar ytterligare en kommun som hyresgäst. Fastigheterna, som är nybyggda och ändamålsenliga, är belägna på attraktiva lägen i Nässjö och utgör ett bra komplement till befintlig portfölj
Carl Beck-Friis, Transaktionschef på Estea AB.