Övertecknad emission i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Stockholm 10 december 2020 – Emissionen övertecknades i Estea AB:s förvaltade investeringsfond och helägda dotterbolag Estea Omsorgsfastigheter AB (publ).

Emissionen om 101,4 Mkr övertecknades med ca 223 procent. För att tillmötesgå efterfrågan beslutade emittenten att utnyttja utökningsoptionen om ytterligare 101,4 Mkr. Hela emissionen uppgick därför till 202,8 Mkr.

-Vi är glada över det fortsatt stora intresset för fonden och välkomnar alla nya och gamla investerare. För att tillgodose efterfrågan från de omkring 1 500 investerarna valde vi att utnyttja utökningsoptionen motsvarande en fördubbling av emissionsvolymen, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

-Med kapitalet från emissionen bygger vi portföljen vidare enligt vår expansiva förvärvsstrategi. Vi har effektivt allokerat kapitalet från höstens tidigare emission och kommer att tillträda elva nya fastigheter som ytterligare stärker fondens intjäning. Värdet på vår fastighetsportfölj med dessa förvärv överstiger nu 1,5 Mdr, vilket gör oss till en av de största privata ägarna av omsorgsfastigheter i Sverige, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Besked om tilldelning sker i enlighet med vad som angivits i prospektet.

Fondens andelar är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på Nasdaq Stockholms obligationslista under kortnamnet ESTEA OMSORG FONDANDEL, ISIN: SE0013513801. De nya fondandelarna tas upp till handel den 17 december 2020.

Rådgivare

Avanza var finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Wistrand Advokatbyrå var legal rådgivare till Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med erbjudandet.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder. Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Om oss

Esteas verksamhet är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de fonder som Estea AB förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea AB har varit verksamt sedan 2002.

Kontakt

 • Estea AB
  Besöksadress: Birger Jarlsgatan 25, Stockholm Postadress: Box 7135,103 87 Stockholm
  08-679 05 00
  http://www.estea.se
 • Johan Eriksson

  VD


  Pressbilder: https://www.estea.se/media/1383/johan_e-3.jpg
 • Per Torpare

  Försäljningschef


  Pressbilder: https://www.estea.se/media/1386/per-3.jpg

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över det fortsatt stora intresset för fonden och välkomnar alla nya och gamla investerare. För att tillgodose efterfrågan från de omkring 1 500 investerarna valde vi att utnyttja utökningsoptionen motsvarande en fördubbling av emissionsvolymen
Johan Eriksson, VD Estea AB
Med kapitalet från emissionen bygger vi portföljen vidare enligt vår expansiva förvärvsstrategi. Vi har effektivt allokerat kapitalet från höstens tidigare emission och kommer att tillträda elva nya fastigheter som ytterligare stärker fondens intjäning. Värdet på vår fastighetsportfölj med dessa förvärv överstiger nu 1,5 Mdr, vilket gör oss till en av de största privata ägarna av omsorgsfastigheter i Sverige
Johan Eriksson, VD Estea AB