Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar fastighet i centrala Nynäshamn

Report this content

Stockholm 22 november 2019 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har förvärvat fastigheten Alkotten 2 i centrala Nynäshamn. Planerat tillträde är den 3 december 2019. Säljare är Randviken Fastigheter AB (publ).

Förvärvet omfattar 4 126 kvm uthyrningsbar yta, huvudsakligen nyttjad för kontorsändamål. Fastigheten är belägen med bra mikroläge centralt i Nynäshamn och majoriteten av hyresintäkterna kommer från helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster såsom Nynäshamns Kommun och Folktandvården. Kontrakterade hyresintäkter för fastigheten beräknas uppgå till cirka 5,7 Mkr per år och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 72,5 Mkr exklusive avdrag för latent skatt och övriga förvärvskostnader.

”Vi fortsätter vår inriktning mot publika fastigheter och samhällsfastigheter. Förvärvet bidrar ytterligare till de omkring två tredjedelar av fondens hyresintäkter som direkt eller indirekt kommer från statliga, kommunala och bostadshyres­gäster, vilket skapar en trygg och stabil avkastning, säger Johan Eriksson, VD Estea AB”

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört åtta emissioner, har idag ett eget kapital om ca. 850 Mkr och äger (30 september 2019) sju fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 45 400 kvm. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick den 30 september 2019 till ca 1 289 MSEK. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Dokument & länkar

Citat

Vi fortsätter vår inriktning mot publika fastigheter och samhällsfastigheter. Förvärvet bidrar ytterligare till de omkring två tredjedelar av fondens hyresintäkter som direkt eller indirekt kommer från statliga, kommunala och bostadshyres­gäster, vilket skapar en trygg och stabil avkastning
Johan Eriksson, VD Estea AB