Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar fastigheten Cirkeln 2

Report this content

Stockholm 5 november 2019 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Cirkeln 2 i Huddinge. Planerat tillträde är den 16 december 2019.

Cirkeln 2 är en välskött och fullt uthyrd fastighet, huvudsakligen nyttjad för kontorsändamål. Fastigheten har genomgått större renoveringar och hyresgästanpassningar de senaste åren och håller därför modern och hög standard. Fastigheten har ett bra läge i det expansiva handelsområdet Kungens kurva. Förvärvet omfattar totalt 3 559 kvm uthyrningsbar yta. Kontrakterade hyresintäkter för fastigheten beräknas uppgå till ca 5,9 miljoner kronor på årsbasis.

”Förvärvet bidrar till fondens diversifiering mellan olika fastighetsslag, vilket går i linje med fondens investeringsstrategi. Fastigheten har ett bra läge i Kungens kurva där det sker mycket spännande utveckling för såväl bostäder som kommersiella ytor, säger Johan Eriksson, VD Estea AB”

 

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 

Om Estea AB

Estea AB är ett bolag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar