Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar fastighetsportfölj i Karlstad

Report this content

Stockholm 28 oktober 2019 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har förvärvat fastigheterna Ekorren 11, Björnen 13, Kanoten 10 och Bromsen 6 i Karlstad. Planerat tillträde är den 29 november 2019.

Förvärvet omfattar totalt 27 800 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheterna är belägna i bra mikrolägen centralt i Karlstad och majoriteten (drygt 70 %) av hyresintäkterna kommer från skattefinansierade hyresgäster såsom Region Värmland, Karlstad kommun och Pensionsmyndigheten. Kontrakterade hyresintäkter för portföljen beräknas uppgå till ca 37 miljoner kronor.

”Förvärvet är i linje med fondens inriktning mot fastigheter inom segmenten publika fastigheter, samhällsfastigheter och liknande. Efter förvärvet kommer ca. två tredjedelar av fondens hyresintäkter direkt eller indirekt från statliga, kommunala och bostadshyres­gäster, vilket skapar en trygg och stabil avkastning med starka och långsiktiga motparter, säger Johan Eriksson, VD Estea AB”

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea AB är ett bolag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar