Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) sänder ut kallelse till skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

Report this content

Stockholm 1 april – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) föreslår förändringar av fondens villkor. Omröstning sker genom ett skriftligt förfarande som meddelas alla som är registrerade innehavare per avstämningsdagen den 1 april.

De föreslagna förändringarna syftar till att genomföra följande åtgärder:

  • Förlänga löptiden
  • Möjliggöra återköp av kapitalandelsbevis
  • Sänkt ränteutbetalning till 5% per år
  • Möjliggöra emission av fler andelar
  • Förtydliga förvaltningsavgiften
  • Modernisera villkor och förvaltningsavtal

”Genom dessa förändringar tar vi ansvar för våra investerare i ett läge med ökad osäkerhet. Samtidigt förbättras möjligheterna att agera proaktivt i en fortsatt intressant marknad”, säger Johan Eriksson Rydermark, VD Estea.

Fullständiga villkor och de föreslagna ändringarna samt bakgrund och syfte finns på www.estea.se och https://www.intertrustgroup.com/our-services/capital-markets-services/bonds/bond-news/2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson Rydermark, VD Estea AB, johan.eriksson@estea.se, tfn 08 679 05 00,

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, per.torpare@estea.se, tfn 0709 22 10 88.

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Dokument & länkar