• news.cision.com/
  • Etteplan/
  • Etteplan fortsätter att växa i Sverige med förvärvet av teknikinformationsföretaget Teknifo AB

Etteplan fortsätter att växa i Sverige med förvärvet av teknikinformationsföretaget Teknifo AB

Report this content

Etteplan Oyj Pressmeddelande 9 oktober 2019 kl 08:00

Etteplan fortsätter att stärka sin position i Sverige genom förvärvet av Teknifo AB, ett företag specialiserat på teknisk produktdokumentation. Förvärvet stämmer väl överens med Etteplans tillväxtstrategi, genom att stärka såväl företagets expertis som marknadsposition. Förvärvet är Etteplans fjärde i år.

”Förvärvet av Teknifo är en fortsättning på vår expansion i Sverige och inom teknisk dokumentation. Teknifo är specialister på digital reservdelsinformation och kommer stärka vår position inom eftermarknadslösningar. Samtidigt bidrar förvärvet till ökad närvaro i sydöstra Sverige där vi har en mycket intressant kundbas”, säger Mikael Vatn, SVP Technical Documentation Solutions, Etteplan.  

Teknifo, som grundades 1980, har verksamhet i Växjö och Ljungby i södra Sverige och har cirka 20 medarbetare. Teknifo är specialiserad på teknisk dokumentation för tunga industrifordon.

”Jag ser Etteplan som en perfekt matchning för oss. Vi har en liknande kundbas, vilket gör det möjligt att erbjuda ett bredare utbud av lösningar till båda företagens kunder. För vår personal är detta även en bra möjlighet att involveras i större och mer utmanande projekt som en del av Etteplans globala team”, säger Jonas Ekstedt, vd för Teknifo AB.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman. 

Förvärvet är en fortsättning på Etteplans tillväxtresa i Sverige. Tidigare i år offentliggjordes köpet av Devex Mekatronik AB, ett teknikföretag specialiserat på mekanik- och elektronikkonstruktion, mjukvaruutveckling, inbyggda system och life science. År 2017 förvärvade Etteplan Sorona Innovation AB, ett företag specialiserat på tekniska dokumentationslösningar. Sorona Innovation stärkte Etteplans strategiska kunskaper inom teknisk dokumentation och utveckling av dokumentationsprocesser. Etteplan är nu verksam på 18 orter i Sverige och sysselsätter där cirka 650 teknikexperter, varav 175 är specialiserade på teknisk dokumentation.

För mer information, vänligen kontakta: 
Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation Solutions, Etteplan, tel. +468 5454 0884
Outi Torniainen, SVP, Marknadsförings- och kommunikationchef, Etteplan, tel. +358 10 307 3302 

Om Etteplan

Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion, mjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 236 miljoner euro 2018. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com

Prenumerera