• news.cision.com/
  • Etteplan/
  • Ny SaaS-lösning för teknisk dokumentation: Etteplan lanserar världens första molnlösning för Simplified Technical English

Ny SaaS-lösning för teknisk dokumentation: Etteplan lanserar världens första molnlösning för Simplified Technical English

Report this content

Etteplan pressmeddelande 22.10.2019 kl 08:00 CET

Behovet av att kunna producera korrekt och lättförståelig teknisk dokumentation enligt standarden Simplified Technical English (STE) växer globalt. SaaS-versionen av Etteplans språkverktyget HyperSTE förenklar användandet av STE. Lösningen är Etteplans helt skalbara digitala tjänst.

På engelska kan samma sak uttryckas på många olika sätt med olika ord. Detta kan leda till olika tolkningar samt missförstånd. För att hantera denna utmaning utvecklade flygindustrin på 1980-talet en standard som heter Simplified Technical English (STE; ASD-STE100), en standard som förenklar och harmoniserar det engelska språket och gör det lättare att förstå.

HyperSTE är ett kontrollverktyg som Etteplan utvecklat för att förbättra den tekniska informationens kvalitet, tydlighet och konsistens för att säkerställa att den uppfyller STE-standardens krav. Hittills har Etteplan använt Hyper STE för att förbättra kvaliteten på sina kunders tekniska dokumentation och även sålt licenser till kunder sedan 2012. Den SaaS-version som nu lanseras globalt blir världens första molnbaserade lösning för STE. Den är tillgänglig för alla typer av företag oavsett storlek eller industri, samt för enskilda användare.

”STE-standarden är det bästa sättet att skapa tekniskt innehåll på engelska och göra det lätt att förstå. Vi såg ett behov av att förbättra kvaliteten på teknisk dokumentation globalt och det är därför vi gjorde HyperSTE tillgängligt i molnet”, säger Etteplans vd och koncernchef Juha Näkki.

Samtidigt som informationsflödet i världen ökar, växer behovet av teknisk dokumentation. Enligt Tekom (den europeiska associationen för teknisk kommunikation) bör 1,3 procent av ett industriföretags medarbetare bestå av tekniska skribenter. För företag inom mjukvaruindustrin är motsvarande siffra 3,5 procent. Enligt IT- och telekombranschens senaste statistik så sysselsatte branschen 210,000 personer i Sverige 2017, vilket innebär att antalet tekniska skribenter bör uppgå till mellan 2,700 och 6,000.

”Lanseringen är ytterligare ett steg i digitaliseringen av vår tekniska dokumentationsverksamhet. Som SaaS-modell är den också en fullt skalbara affärsmodell. Vi ser stor marknadspotential för mjukvaran i länder som till exempel Indien och Kina”, säger Etteplans vd Juha Näkki.

SaaS gör det lättare att börja använda STE

STE används inom tillverkningsindustrin över hela världen för att säkerställa säkerhet och förståelse av skriven information, både för användare med engelska som modersmål och andra. STE är obligatoriskt inom flyg- och försvarsindustrin.

"HyperSTEs SaaS-version gör det lättare att börja använda STE även i fler branscher, inklusive anläggningsmaskiner, medicinteknik, halvledare, mjukvara och konsumentprodukter, för att nämna några,” säger Petri Ikonen, SVP för lösningar och teknik på Etteplan.

Etteplans kunder har vittnat om stora besparingar med HyperSTE. En anledning är att STE-standarden inte tillåter komplexa uttryck, vilka lätt missförstås. Detta förkortar innehåll på engelska med cirka 30%, vilket i sin tur minskar kostnaderna för översättningar och tryckt material.

HyperSTEs SaaS-version: enkel, snabb och prisvärd

Även om HyperSTE är framtagen för tekniska skribenter kan den skapa värde i fler sammanhang. I många situationer är lättläst och användarcentrerad dokumentation uppdragskritisk.

”Vid exempelvis underhållsarbete krävs tydlig dokumentation för att undvika missförstånd. HyperSTE gör detta möjligt. Tack vare HyperSTE kan alla känna sig säkrare när de går ombord på en flygning,” säger Petri Ikonen.

HyperSTE har framgångsrikt använts av kunder och den används även internt av över 600 experter inom Etteplan.

HyperSTE ger omedelbar feedback på hur väl innehållet överensstämmer med STEs standard genom bland annat rapporter. Den kontrollerar och jämför stil och grammatik med STEs riktlinjer och låter användare skapa anpassade ordlistor. För administratörer möjliggör SaaS-versionen centraliserad och enkel användar- och licenshantering, flera ordböcker samt terminologi- och meningsdatabaser. En plugin måste fortfarande installeras, men kontrollprocessen och konfigurationerna görs och hanteras online i en molnportal.

Den nya molnbaserade HyperSTE erbjuds i tre versioner: Basic, Professional och Enterprise. Månadsavgiften per användare är 35 euro för Basic och 75 euro för Professional. Enterprise-versionen prissätts efter överenskommelse.

HyperSTEs SaaS-version är tillgänglig på HyperSTE.com.

För mer information, kontakta
Juha Näkki, President and CEO, Etteplan, tel. +358 10 307 2077

Petri Ikonen, Senior Vice President, Solutions & Technologies, Etteplan, tel. +358 50 386 7253
Berry Braster, Technology Director, HyperSTE, Etteplan, tel. +31 62705 4431 or +1 806 500 9262
Outi Torniainen, Marknadsförings- och kommunikationchef, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Om Etteplan

Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion, mjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 236 miljoner euro 2018. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com

Prenumerera