ESS Campus börjar byggas i höst

ESS Campus, som består av kontor, laboratorier och verkstäder, kommer i höst att börja byggas på ESS-området i Lund. European Spallation Source (ESS) har ingått ett långsiktigt hyresavtal med SKR Spallation AB om att hyra de kontors- och verkstadsbyggnader, ESS Campus, som ska hysa forskningsanläggningens anställda, besökande forskare och supportfunktioner. ESS Campus kommer att byggas av Skanska. 

ESS Campus ligger på ESS-området i nordöstra Lund och består av tre byggnader med kontor, laboratorier och verkstäder för ESS anställda och besökande forskare. Byggnaderna kommer att innehålla 450 arbetsplatser samt 16 laboratorier och verkstäder för underhåll, test och utveckling av delar till forskningsanläggningen.

- ESS Campus blir det första besökarna möter när de kommer till ESS i Lund och är därför en av de viktigaste delarna, säger ESS Director General John Womersley. Det här blir en mötesplats där forskare från hela världen tillsammans med ESS-anställda kommer att samlas för att förbereda experimenten -  inom en rad områden, från ingenjörsvetenskap till life science och framtidens material.

När byggnaderna är färdigställda kommer ESS att hyra dem av SKR Spallation AB, helägt dotterbolag till Skandrenting AB. Skanska har fått uppdraget att i samverkan med ESS i ett första skede planera och projektera byggnaderna samt ta fram kostnad för ESS Campus, och därefter i ett andra skede utföra byggnadsarbetena. Byggstart planeras till hösten 2018 och ESS Campus ska vara klart för inflyttning i slutet av 2020. Skanska är redan involverade i ESS-projektet och bygger sedan 2014 själva forskningsanläggningen. ESS Campus har ritats av Henning Larsen Architects, COBE och SLA Architects, i nära samarbete med ESS.

 - Vårt fokus har varit att ta fram en bra och kreativ arbetsmiljö för våra anställda i en hållbar byggnad som samtidigt är ett exempel på modern och stilren arkitektur, säger Karin Svedin, ESS Project Manager Campus. Uppdraget för arkitekterna har varit att skapa en varierad men ändå enhetlig miljö och bygga vidare på det formspråk som används i själva forskningsanläggningen. 

Totalt innehåller ESS Campus 18.500 kvadratmeter, varav den största byggnaden blir ESS mötesplats, som kommer att bestå av upp till 5 våningsplan med kontor, matsal och auditorium.

Forskningsanläggningen ESS baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund. ESS kommer att innebära helt nya forskningsmöjligheter inom materialforskning för såväl svenska som internationella forskare, till gagn för utvecklingen av till exempel bättre batterier, nya mediciner och mer hållbara material. 

För mer information:
Julia Öberg, ESS Press Officer, 46 46 888 33 11 /46 (0)721 79 23 11 julia.oberg@esss.se 

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. European Spallation Source ERIC har 15 medlems- och observatörsländer, med Sverige och Danmark som värdländer.

Taggar:

Om oss

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar att öppna för forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har för närvarande 13 medlemsländer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

ESS Campus blir det första besökarna möter när de kommer till ESS i Lund och en mötesplats där forskare från hela världen tillsammans med ESS-anställda kommer att samlas för att förbereda experimenten.
John Womersley, ESS Director General
Vårt fokus har varit att ta fram en bra och kreativ arbetsmiljö för våra anställda i en hållbar byggnad som samtidigt är ett exempel på modern och stilren arkitektur
Karin Svedin, ESS Project Manager Campus