ESS driftsätter första delen av acceleratorn

Report this content

European Spallation Source (ESS) inleder i dag driftsättningen av den normalledande delen av acceleratorn - en viktig milstolpe i bygget av den flervetenskapliga forskningsanläggningen i Lund. Driftsättningen är en komplex process som kommer att ta flera månader och involvera ett stort antal fysiker, ingenjörer och tekniker i arbetet med att starta upp den första delen av acceleratorn.

ESS NCL Photo Roger ErikssonESS

ESS linjära accelerator kommer att leverera en högintensiv protonstråle mot ett mål, varpå de neutroner som ska användas för forskning genereras. Den normalledande eller rumstempererade delen (NCL) är belägen i den bortre änden av den 600 meter långa acceleratorn och består av tekniska komponenter som byggts och levererats av ESS in kind-partners INFN (Italien), CEA (Frankrike) och ESS-Bilbao (Spanien).

Den pågående pandemin har i stor utsträckning påverkat ESS och dess partners runtom i Europa, vilket lett till förseningar i projektet. Arbetena på ESS har ändå kunnat fortsätta och ESS Acting Director General Kevin Jones har i dag undertecknat drifttillståndet för NCL, vilket är det formella startskottet för driftsättning. Det är en omfattande process som består av många steg, där alla tekniska system, acceleratorkomponenter och så småningom själva strålen kommer att testas, övervakas och optimeras, medan effekten efterhand utökas till full kapacitet.

– Vårt uppdrag är att leverera en världsledande anläggning för materialforskning, och att starta driftsättningen i den normalledande delen av acceleratorn är ett stort kliv framåt på vägen mot att färdigställa ESS, säger Kevin Jones, ESS Acting Director General. Vi kommer att accelerera protonstråle på ESS innan årets slut, tack vare våra partners och anställdas gemensamma ansträngningar.

Idrifttagningsprocessen påbörjas efter en omfattande installationsfas, som förutom installering, testning och konditionering av acceleratorkomponenter, även inkluderat mycket omfattande infrastrukturarbeten - där över en kvarts miljon meter kabel dragits och tusentals meter kylrör satts på plats, samt installation och testning av de RF-system som behövs för att accelerera strålen liksom validering av alla säkerhetssystem.

– Jag är oerhört stolt över det hårda arbete som våra in kind-partners och våra egna fysiker, ingenjörer och tekniker gjort, som innebär att vi nu kan lämna över stora delar av den normalledande acceleratorn till driftsättning, säger Mats Lindroos, ESS Head of Accelerator Division. Vi har jobbat under mycket speciella och utmanande förhållanden under pandemin och är nu redo att inom kort köra protonstråle i acceleratorn.

ESS Beam Physics och Operations-team kommer att ansvara för idrifttagning, finjustering och med tiden operationell drift av NCL, i nära samarbete med andra team inom Accelerator Division samt Integrated Control Systems Division.

– Vi ser verkligen fram emot att sätta igång med driftsättningen i den normalledande acceleratorn tillsammans med alla involverade team, säger Lali Tchelidze, ESS Section Leader Operations. Vi har tränat operatörer och skiftledare under en lång tid för att vara redo att använda alla system och så småningom köra strålen med full kapacitet.

Foto: Roger Eriksson/ESS 

Mer information:
Julia Öberg, ESS Press Officer,  +46 (0)721 79 23 11 julia.oberg@ess.eu 

Om ESS
European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning som baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund. ESS kommer att öppna vägen för banbrytande forskningsgenombrott inom material, energi, hälsa och miljö, och bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Varje år kommer tusentals forskare från hela världen att besöka ESS för att ta del av anläggningens unika forskningsmöjligheter inom materialforskning och life science. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som har 13 medlemsländer från hela Europa.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

ESS börjar driftsätta första delen av acceleratorn
Twittra det här
Viktig milstolpe för denna internationella forskningsanläggning som byggs i Lund
Twittra det här

Citat

Vårt uppdrag är att leverera en världsledande anläggning för materialforskning, och att starta driftsättningen i den normalledande delen av acceleratorn är ett stort kliv framåt på vägen mot att färdigställa ESS. Vi kommer att accelerera protonstråle på ESS innan årets slut, tack vare våra partners och anställdas gemensamma ansträngningar.
Kevin Jones, ESS Acting Director General
Jag är oerhört stolt över det hårda arbete som våra in kind-partners och våra egna fysiker, ingenjörer och tekniker gjort, som innebär att vi nu kan lämna över stora delar av den normalledande acceleratorn till driftsättning. Vi har jobbat under mycket speciella och utmanande förhållanden under pandemin och är nu redo att inom kort köra protonstråle i acceleratorn.
Mats Lindroos, ESS Head of Accelerator Division
Vi ser verkligen fram emot att sätta igång med driftsättningen i den normalledande acceleratorn tillsammans med alla involverade team. Vi har tränat operatörer och skiftledare under en lång tid för att vara redo att använda alla system och så småningom köra strålen med full kapacitet.
Lali Tchelidze, ESS Section Leader Operations