European Spallation Source utser John Womersley till Director General

Report this content

European Spallation Source ERIC Council har utnämnt John Womersley till ny Director General för ESS. Han ansluter till ESS-projektet den 1 november, och tar över som Director General efter Jim Yeck. 

John Womersley är vd för Science and Technology Facilities Council (STFC) i Storbritannien och är en framträdande person inom europeisk forskningsinfrastruktur. Han ansluter till ESS i en viktig period för projektet.

- John har stor erfarenhet som forskare och som chef för stora organisationer för forskningsinfrastruktur. Han är dessutom en nyckelperson inom utvecklingen av det europeiska forskningsområdet, säger Lars Börjesson, ordförande för European Spallation Source ERIC Council. Alla medlemsländerna är övertygade om att John är rätt person och att han kommer fortsätta Jim Yecks utmärkta arbete med att leda bygget och leverera en världsledande anläggning till forskarna.

Sedan 2011 är John Womersley vd för STFC, en av Europas största flervetenskapliga forskningsorganisationer. Han var direkt involverad i Storbritanniens beslut att gå med i projektet 2014 och är väl bekant med ESS. Womersley är också ordförande för European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), Europas ledande organisation för strategiska investeringar i forskningsinfrastruktur, och en framträdande person inom europeisk forskningspolitik. 

Womersley är professor och doktor i Experimentell Fysik. Han arbetade på partikelfysiklaboratoriet Fermilab i USA innan han blev vetenskaplig rådgivare åt det amerikanska Energidepartementet. 2005 blev Womersley chef för partikelfysik-avdelningen på STFC Rutherford Appleton-laboratoriet utanför Oxford.

-— Jag ser fram emot att börja på ESS. Det är ett av Europas största och mest synliga nya forskningsprojekt. Forskare, personal, partnerinstitut och länder över hela Europa arbetar tillsammans för att bygga vad som kommer att bli världens ledande neutronkälla för materialforskning och life science, säger John Womersley. ESS imponerande framsteg går att se på byggplatsen i Lund och jag är fast besluten att upprätthålla den positiva utvecklingen.

ESS nuvarande Director General, Jim Yeck, tillkännagav i januari att han avsåg att lämna sin post för att återvända till USA. Yeck blev vd och Director General på ESS i början av 2013, och har framgångsrikt lett ESS in i konstruktionsfasen. När Womersley ansluter till ESS i höst kommer han att gå bredvid Yeck under en tid.

Förändringen i ledningen kommer under en viktig period för ESS då över en femtedel av projektet är färdigt och verksamheten snabbt intensifieras. Nära 400 anställda och hundratals byggnadsarbetare arbetar i Lund. Mer än 40 partnerinstitut från 15 länder deltar i konstruktionsarbetet.

— Det gläder mig att lämna över organisationen till John, säger Jim Yeck, ESS Director General. Hans erfarenhet, kompetenser och entusiasm gör honom till rätt person att leda ESS genom konstruktionsfasen och in i driftsfasen.

Forskningsanläggningen ESS är av strategisk betydelse för europeisk forskning och innovation med målet att göra ytterligare framsteg som global ledare inom materialforskning. Europa har under årtionden varit världsledande inom materialforskning med neutroner, och ESS kommer att avsevärt överträffa nya anläggningar i Asien och Nordamerika.

Den kraftfulla neutronkällan ESS planeras producera de första neutronerna i slutet av årtiondet. Anläggningen kommer att ge forskarna en enastående möjligheter att undersöka material på atom- och molekylnivå med neutroner. Forskningen väntas leda till upptäckter inom bland annat läkemedelsutveckling, energi och nya material, till nytta för Europas industri och medborgare.

För mer information:
Julia Öberg, ESS Press Officer, + 46 46 888 33 11 / + 46 (0)721 79 23 11 julia.oberg@esss.se 

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning som byggs i Lund, Sverige, och baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla. Konstruktionsbudgeten är 1,84 miljarder euro och byggarbetena inleddes 2014. ESS kommer att öppna för externa användare 2023 och vara i full drift 2025. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) inrättades i augusti 2015 och har för närvarande 15 medlems- och observatörsländer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Ny Director General på ESS
Twittra det här
Profil inom europeisk forskning ny chef på ESS
Twittra det här

Citat

Lars Börjesson, ordförande för European Spallation Source ERIC Council.
John har stor erfarenhet som forskare och som chef för stora organisationer för forskningsinfrastruktur. Han är dessutom en nyckelperson inom utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Alla medlemsländerna är övertygade om att John är rätt person och att han kommer fortsätta Jim Yecks utmärkta arbete med att leda bygget och leverera en världsledande anläggning till forskarna.
John Womersley
Jag ser fram emot att börja på ESS. Det är ett av Europas största och mest synliga nya forskningsprojekt. Forskare, personal, partnerinstitut och länder över hela Europa arbetar tillsammans för att bygga vad som kommer att bli världens ledande neutronkälla för materialforskning och life science. ESS imponerande framsteg går att se på byggplatsen i Lund och jag är fast besluten att upprätthålla den positiva utvecklingen.
Jim Yeck, ESS Director General
Det gläder mig att lämna över organisationen till John. Hans erfarenhet, kompetenser och entusiasm gör honom till rätt person att leda ESS genom konstruktionsfasen och in i driftsfasen.