ADONnews Sweden AB (publ) har genomfört namnändring till Evendo AB (publ)

Enligt beslut på bolagets extra bolagsstämma den 11 juli 2018 gällande ändring av bolagets namn från ADONnews Sweden AB (publ), har Evendo AB (publ) registrerats som ny firma för bolaget. Detta kompletterar det omvända förvärvet som tidigare kommunicerats och alla aktiviteter från ADONnews har nu ersatts med Evendo.

Som tidigare kommunicerats beslutade den extra bolagsstämman i ADONnews Sweden AB ("Bolaget") den 11 juli 2018, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsnamn till Evendo AB (publ).

Namnbytet sker som en följd av av det genomförda omvända förvärvet av Evendo International A/S i samband med vilket ADONnews Sweden AB:s tidigare verksamhet, bedriven i Mobile Loyalty Europe AB, har skiftats ut till aktieägarna.

Namnbytet slutför sålunda det omvända förvärvet, där alla aktiviteter i ADONnews Sweden ABs dotterbolag Mobile Loyalty Europe AB är skilda från det noterade moderbolaget. Återstående ADONnews Sweden AB har förvärvats av ägare till danska Evendo International A/S. Vid bolagstämman den 11 juli 2018 ersattes bolagets styrelse och ledning med likvärdigt från Evendo International A/S.

”Eftersom det inte längre finns någon verksamhet från ADONnews Sweden AB eller Mobile Loyalty Europe AB i bolaget, ger namnändringen till Evendo AB således rätt bild av företagets verksamhet i framtiden.”, säger Kasper Larsen, VD Evendo AB. ”Vi ser fram emot att kunna kommunicera mer exakt om Evendo - och naturligtvis de spännande initiativen vi jobbar med. Under tiden vill jag bjuda in aktieägare och intressenter att besöka http://about.evendo.com för mer information. I allmänhet är vårt mål är att kommunicera och driva verksamheten så öppet som möjligt. Detta är det första steget.”

Nytt kortnamn hos Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) blir EVENDO B och ny CFI kod ESVUFR och FISN kod EVENDO/SH B.​ ISIN koden förändras inte av namnbytet.

Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet från och med måndag den 20 augusti 2018.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:  VD Kasper Larsen Telefon: ​+45 28839201, kkl@evendo.com

OM EVENDO

Tänk ett "Booking.com" fast för event samt med ett inbyggt planeringsverktyg. Där har du Evendo. Evendo är världens första heltäckande eventplattform som möjliggör effektiv och enkel planering av företagsevenemang med inbyggd direktbokning som möjliggör lyckade event för företag och grupper. På en global nivå har ingen direkt konkurrent etablerat sig och Evendo som redan lanserats i Danmark är nu på väg att genomföra en global expansion.   

Varje år genomförs mer än 100 miljoner mindre företagsevent (företagsfester, teambuilding, kick-offs etc.) på en global nivå. Utöver dessa anordnas också en rad olika privata gruppevenemang (Svensexor/möhippor, födelsedagsfest etc.) varje år. Trots att alla dessa event ofta innefattar en rad olika leverantörer, schemaläggning och koordinering bland deltagarna har industrin inte än sett samma digitalisering som exempelvis hotellbranschen. Detta trots att hotellindustrin dessutom är mindre sett till totalmarknad om "bara" 74 miljarder EUR årligen. Den relevanta eventmarknaden uppgår i det här fallet till över EUR miljarder USD. Evendos system är ett färdigutvecklat och fungerande internetbaserat bokningssystem som ger kunderna direkt och transparent tillgång till produkter och tjänster från ett brett utbud av leverantörer - och möjligheten att göra bokningen direkt på Evendo.

Så vitt Evendo känner till är Evendo det enda globala företaget som har utvecklat metoder och verktyg för att automatisera händelsemarknaden i den utsträckningen. På relativt kort tid har Evendo byggt upp en leverantörsportfölj med över 2.000 produkter och har därmed positionerat sig som den största evenemangsportalen i Danmark. Kunderna fördelas jämnt mellan privatpersoner och företag. Sedan lanseringen den 1 augusti 2016 har ett antal av Danmarks största företag blivit kunder och Evendo riktar nu samma erbjudande, färdigpaketerade och lätt åtkomliga total-evenemang, till företag baserade i Storbritannien.

För mer information, besök Evendos webbplats www.evendo.com eller Investor Relations på http://about.evendo.com.

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera