Beslut från Eworks extra bolagsstämma den 27 januari 2021

Report this content

Ework Group AB (publ) har idag den 27 januari 2021 hållit extra bolagsstämma som valde ny styrelseledamot (fyllnadsval) och beslutade om vinstutdelning för verksamhetsåret 2019. Mot bakgrund av den rådande coronapandemin erbjöds aktieägare möjlighet att rösta genom s k poströstning enligt tillfälliga lagregler.

Stämman valde Frida Westerberg till ny styrelseledamot. Styrelsen är därefter fulltalig med sju ledamöter och utgörs av Staffan Salén (ordförande), Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Dan Berlin, Erik Åfors, Johan Qviberg och Frida Westerberg.

Frida Westerberg (född 1975) är styrelseledamot i Hexatronic och Market Art Fair samt industriell rådgivare till EQT. Hon började sin karriär på Goldman Sachs i London, var sedan ansvarig för M&A och affärsutveckling inom Bonnierkoncernen och var senast VD för EQT ägda IP-Only. Frida har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en Master från Bocconi Università i Milano.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 2,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 29 januari 2021. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 februari 2021.

Förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan www.eworkgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, 08-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2021 kl. 12.00 CET.

Kort om Ework

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt omkring 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar