Ework Group, delårsrapport, januari - juni 2019: Nya systemaffärer, över 10 000 konsulter på uppdrag

”Vi nådde för första gången fler än 10 000 konsulter på uppdrag, nådde 12 miljarder kronor i rullande årsomsättning, och konstaterar att verksamheten har fördubblats i storlek sedan 2016 då vi formulerade vårt 2020-mål.”

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2019 jämfört med 2018

• Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 3 249 MSEK (2 871).

• Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 30,7 MSEK (26,8).

• Orderingången ökade med 8 procent till 4 675 MSEK (4 329).

• Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,23 SEK (1,15), en ökning med 7 procent.

• Konsultmarknaden i sin helhet var något svagare än föregående år.

Första halvåret 2019 jämfört med 2018

• Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 6 377 MSEK (5 494).

• Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 57,1 MSEK (49,3).

• Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 2,34 SEK (2,12), en ökning med 10 procent.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, VD, 08-50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice VD och CFO, 08-50 60 55 00, +46 733 82 84 80

Information i denna delårsrapport är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 18 juli 2019, klockan 13.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Taggar: